Przebudowa (częściowa) budynku komunalnego na cele mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna 3

fabryczna 3W ramach zadania wykonano prace polegające na przebudowie budynku komunalnego wraz z wymianą dachu, w wyniku czego na poddaszu budynku powstało nowe mieszkanie socjalne o powierzchni 69 m². Na wykonanie tego zadania
uzyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 150 870,32 zł.

 

 

 

 

 

 

Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowogrodzie Bobrzańskim


Inwestycja ta jest kontynuacją rozbudowy dróg w tym rejonie. W pierwszym etapie, który zakończono w 2017 roku wykonano ul. Nadbrzeżna, Miodowa, Różana, Lipowa, Grabowa. Dofinansowanie
z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosło wówczas 1 875 649,50 zł. Na obecny zakres prac, czyli 650 metrów infrastruktury drogowej i budowlę mostową otrzymaliśmy dofinansowanie, również z w/w instytucji w wysokości 1 898 842 zł . Zadanie polegało na rozbudowie ulicy Leśnej w Nowogrodzie Bobrzańskim. Wymieniona została nawierzchnia drogi, powstały chodniki z kostki brukowej, wykonany został nowy przepust nad „strumykiem” wraz z nowymi nasypami z jednej jak i z drugiej strony. Inwestycja zakończona: czerwiec 2020r.

przed

leśna NB

w trakcie

po

Budowa nawierzchni drogi gminnej na dz. Nr 396 obręb Niwiska- Haliniec

niwiska haliniec

Wspólnie z Nadleśnictwem Nowa Sól wybudowano
drogę, która ma również za zadanie poprawić dostęp mieszkańców do posesji umiejscowionych w
tym rejonie. Na to zadanie otrzymaliśmy wsparcie od Nadleśnictwa Nowa Sól w kwocie 86 000 zł, za które serdecznie dziękujemy.

 

 

niwiska-haliniec

 

 

Rozbudowa wodociągu ul. Szkolna i Ptasia w m. Bogaczów- II etap

szkolna BogaczówRozbudowano sieć wodociągową
o łącznej długości 327,40 m wraz
z trzema hydrantami nadziemnymi
DN80. Inwestycja ma na
celu umożliwienie poboru wody
z sieci dla nowobudowanych budynków
jednorodzinnych, a także
świetlicy wiejskiej.

szkolna Bogaczów

 

 

Budowa sieci wodociągowej na ul. Szkolnej w m. Niwiska

Wykonano 107,50 m sieci wodociągowej w rejonie
świetlicy wiejskiej w Niwiskach wraz z hydrantem
nadziemnym DN 80, dzięki czemu zwiększa się zabezpieczenie przeciwpożarowe dla świetlicy. Usytuowanie hydrantu w tym miejscu jest również ułatwieniem dla Ochotników Strażaków z Niwisk,
którzy będą mogli uzupełniać zbiornik na wodę bez żadnych problemów.

 

 

fotografia nr 1

Projekt – „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowogród Bobrzański” – stan po modernizacji

po modernizacji

 

Galeria zdjęć oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowogród Bobrzański,
stan przedstawia lampy po modernizacji:

 

 

 

 

ul. Fabryczna – po modernizacji

ul. Kochanowskiego – po modernizacji

ul. Kościuszki – po modernizacji

ul. Młyńska – po modernizacji

ul. Słowackiego – po modernizacji

ul. Winiary – po modernizacji

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

logotyp RPO

Trwają prace modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowogród Bobrzański!

projekt

 

Galeria zdjęć oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowogród Bobrzański, stan: w trakcie modernizacji 
Projekt – „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowogród Bobrzański”

więcej o projekcie (galerie zdjęć przed modernizacją i stan wykonania inwestycji) pod tym linkiem: nowogrodbobrz.pl

 

 

 

 

ul. Młyńska – w trakcie modernizacji

 

ul. Fabryczna – w trakcie modernizacji

za część zdjęć oraz wideo podziękowania dla Kacpra Droszczaka :-)

logotyp RPO

Projekt – „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowogród Bobrzański” – stan przed modernizacją

projekt

 

Galeria zdjęć oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowogród Bobrzański,
stan przedstawia lampy przed dokonaniem modernizacji:

 

 

 

ul. Fabryczna – przed modernizacją

 

ul. Kochanowskiego – przed modernizacją

ul. Kościuszki – przed modernizacją

ul. Młyńska – przed modernizacją

ul. Słowackiego – przed modernizacją

ul. Winiary – przed modernizacją

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów”

oczyszczalnieZakończono prace nad budową zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Bogaczów oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Nowogród Bobrzański. W ramach dofinansowania z PROW udało nam się wybudować 143 szt. Oczyszczalni oraz 212,4 m sieci wodociągowej przy ul. Podgórnej w Bogaczowie.
Inwestycja rozpoczęła się już w 2016 roku, kiedy to zaczęto zbierać wnioski wpływające od zainteresowanych mieszkańców. Następnie na podstawie danych złożonych we wnioskach oraz oględzin w terenie sporządzono dokumentację techniczne poszczególnych inwestycji. W 2018 roku po zakończeniu mozolnego procesu zbierania wszelkich niezbędnych informacji, pozwoleń i oświadczeń mogliśmy przejść do etapu ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawców. Przetarg podzielono na dwie oddzielne inwestycje tj. 1) budowa sieci wodociągowej 2) budowa POŚ. Przetarg na wybudowanie sieci wodociągowej wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, natomiast budową POŚ zajęła się Eko Firma , pochodząca z Ostrowca Świętokrzyskiego. Inwestycja była podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmował budowę wodociągu oraz 50 sztuk oczyszczalni w miejscowościach Sobolice, Drągowina i Klępina. Natomiast drugi etap to budowa 93 sztuk oczyszczalni w miejscowościach Skibice, Przybymierz, Urzuty, Niwiska, Kotowice, Klępina, Kamionka, Wysoka, Sterków, Pajęczno, Białowice, Dobroszów Mały, Dobroszów Wielki, Krzewiny, Łagoda, Podgórzyce. Inwestycja została zakończona dnia 30 maja 2019 r.
Wartość całego projektu: 2.815.474,02 zł
Wartość uzyskanego dofinansowania: 1.763.101 zł
Zadanie wykonane dzięki działaniom PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest Operacja: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

PROW

Przebudowa dachu ul. Dobra 6-8 w Nowogrodzie Bobrzańskim

przebudowaPrzebudowa dachu ul. Dobra 6-8 w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Przebudowa instalacji CO w mieszkaniu komunalnym przy ul. Lipowej 2/3 w Nowogrodzie Bobrzańskim

przebudowa coPrzebudowano centralne ogrzewanie w mieszkaniu komunalnym.
Wykonano instalację gazową, zakupiono i zamontowano piec gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania (Bretta Ciao AT 25 C.S.I).

Przebudowa mieszkania komunalnego przy ul. Żarskiej 1/5 w Nowogrodzie Bobrzańskim

przbudowa mieszkania - logoPrzebudowa mieszkania komunalnego
przy ul. Żarskiej 1/5 w Nowogrodzie Bobrzańskim

Projekt – „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowogród Bobrzański”

projektDnia 29.11.2018 r. Gmina Nowogród Bobrzański podpisała z Województwem Lubuskim umowę nr RPLB.03.03.01-08-0004/18-00 o dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowogród Bobrzański” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Całkowita wartość projektu: 342.318,26 zł

Wartość dofinansowania: 290.970,50 zł

Modernizacja chodnika przy ul. Słonecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim

modernizacjachodnikaDnia 31.12.2018 r. została zakończona realizacja inwestycji „Modernizacja chodnika przy ul. Słonecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim.”

Za kwotę 44.178,79 zł został wykonany chodnik po lewej stronie na ul. Słonecznej od skrzyżowania z ulicą Krótką do skrzyżowania z ulicą Botaniczną.

Budowa centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym ul. Lipowa 2/9 w Nowogrodzie Bobrzańskim

centralne ogrzewanie Dnia 09.11.2018 r. została zakończona realizacja inwestycji „Budowa centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym ul. Lipowa 2/9 w Nowogrodzie Bobrzańskim”.

Za kwotę 18.000,00 zł zostało wykonane centralne ogrzewanie w lokalu mieszkalnym, który do tej pory ogrzewany był przez zniszczone piece.Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański