Projekt – „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowogród Bobrzański” – stan po modernizacji

po modernizacji

 

Galeria zdjęć oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowogród Bobrzański,
stan przedstawia lampy po modernizacji:

 

 

 

 

ul. Fabryczna – po modernizacji

ul. Kochanowskiego – po modernizacji

ul. Kościuszki – po modernizacji

ul. Młyńska – po modernizacji

ul. Słowackiego – po modernizacji

ul. Winiary – po modernizacji

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

logotyp RPO

Trwają prace modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowogród Bobrzański!

projekt

 

Galeria zdjęć oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowogród Bobrzański, stan: w trakcie modernizacji 
Projekt – „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowogród Bobrzański”

więcej o projekcie (galerie zdjęć przed modernizacją i stan wykonania inwestycji) pod tym linkiem: nowogrodbobrz.pl

 

 

 

 

ul. Młyńska – w trakcie modernizacji

 

ul. Fabryczna – w trakcie modernizacji

za część zdjęć oraz wideo podziękowania dla Kacpra Droszczaka :-)

logotyp RPO

Projekt – „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowogród Bobrzański” – stan przed modernizacją

projekt

 

Galeria zdjęć oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowogród Bobrzański,
stan przedstawia lampy przed dokonaniem modernizacji:

 

 

 

ul. Fabryczna – przed modernizacją

 

ul. Kochanowskiego – przed modernizacją

ul. Kościuszki – przed modernizacją

ul. Młyńska – przed modernizacją

ul. Słowackiego – przed modernizacją

ul. Winiary – przed modernizacją

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów”

oczyszczalnieZakończono prace nad budową zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Bogaczów oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Nowogród Bobrzański. W ramach dofinansowania z PROW udało nam się wybudować 143 szt. Oczyszczalni oraz 212,4 m sieci wodociągowej przy ul. Podgórnej w Bogaczowie.
Inwestycja rozpoczęła się już w 2016 roku, kiedy to zaczęto zbierać wnioski wpływające od zainteresowanych mieszkańców. Następnie na podstawie danych złożonych we wnioskach oraz oględzin w terenie sporządzono dokumentację techniczne poszczególnych inwestycji. W 2018 roku po zakończeniu mozolnego procesu zbierania wszelkich niezbędnych informacji, pozwoleń i oświadczeń mogliśmy przejść do etapu ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawców. Przetarg podzielono na dwie oddzielne inwestycje tj. 1) budowa sieci wodociągowej 2) budowa POŚ. Przetarg na wybudowanie sieci wodociągowej wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, natomiast budową POŚ zajęła się Eko Firma , pochodząca z Ostrowca Świętokrzyskiego. Inwestycja była podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmował budowę wodociągu oraz 50 sztuk oczyszczalni w miejscowościach Sobolice, Drągowina i Klępina. Natomiast drugi etap to budowa 93 sztuk oczyszczalni w miejscowościach Skibice, Przybymierz, Urzuty, Niwiska, Kotowice, Klępina, Kamionka, Wysoka, Sterków, Pajęczno, Białowice, Dobroszów Mały, Dobroszów Wielki, Krzewiny, Łagoda, Podgórzyce. Inwestycja została zakończona dnia 30 maja 2019 r.
Wartość całego projektu: 2.815.474,02 zł
Wartość uzyskanego dofinansowania: 1.763.101 zł
Zadanie wykonane dzięki działaniom PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest Operacja: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

PROW

Przebudowa dachu ul. Dobra 6-8 w Nowogrodzie Bobrzańskim

przebudowaPrzebudowa dachu ul. Dobra 6-8 w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Przebudowa instalacji CO w mieszkaniu komunalnym przy ul. Lipowej 2/3 w Nowogrodzie Bobrzańskim

przebudowa coPrzebudowano centralne ogrzewanie w mieszkaniu komunalnym.
Wykonano instalację gazową, zakupiono i zamontowano piec gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania (Bretta Ciao AT 25 C.S.I).

Przebudowa mieszkania komunalnego przy ul. Żarskiej 1/5 w Nowogrodzie Bobrzańskim

przbudowa mieszkania - logoPrzebudowa mieszkania komunalnego
przy ul. Żarskiej 1/5 w Nowogrodzie Bobrzańskim

Projekt – „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowogród Bobrzański”

projektDnia 29.11.2018 r. Gmina Nowogród Bobrzański podpisała z Województwem Lubuskim umowę nr RPLB.03.03.01-08-0004/18-00 o dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowogród Bobrzański” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Całkowita wartość projektu: 342.318,26 zł

Wartość dofinansowania: 290.970,50 zł

Modernizacja chodnika przy ul. Słonecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim

modernizacjachodnikaDnia 31.12.2018 r. została zakończona realizacja inwestycji „Modernizacja chodnika przy ul. Słonecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim.”

Za kwotę 44.178,79 zł został wykonany chodnik po lewej stronie na ul. Słonecznej od skrzyżowania z ulicą Krótką do skrzyżowania z ulicą Botaniczną.

Budowa centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym ul. Lipowa 2/9 w Nowogrodzie Bobrzańskim

centralne ogrzewanie Dnia 09.11.2018 r. została zakończona realizacja inwestycji „Budowa centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym ul. Lipowa 2/9 w Nowogrodzie Bobrzańskim”.

Za kwotę 18.000,00 zł zostało wykonane centralne ogrzewanie w lokalu mieszkalnym, który do tej pory ogrzewany był przez zniszczone piece.

Prace konserwatorskie przy XIX w. dzwonnicy w Kaczenicach polegające na: remoncie więźby dachowej, dachu, drewnianych schodów, elewacji, wykonanie obróbek blacharskich i instalacji odgromowej

Dnia 30.10.2018 r. została zakończona realizacja zadania „Prace konserwatorskie przy XIX w. dzwonnicy w Kaczenicach polegające na: remoncie więźby dachowej, dachu, drewnianych schodów, elewacji, wykonanie obróbek blacharskich i instalacji odgromowej”.

Za kwotę 59.040,00 zł zostały wykonane niezbędne roboty budowlane.

Realizacja inwestycji została dofinansowana przez Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz przez Województwo Lubuskie – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

O otrzymanym dofinansowaniu można przeczytać : https://nowogrodbobrz.pl/?p=15057

logotyp lubuskie

Utwardzenie zjazdu OSP w m. Drągowina

grafika  Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zakończył realizację zadania: „Utwardzenie działki nr 436 do remizy OSP w Drągowinie”
zgodnie z zapytaniem ofertowym : https://nowogrodbobrz.pl/?p=15304

grafika przed

PRZED

PO

PO

Przebudowa mieszkania socjalnego przy ul. Dąbrowskiego 16/1 w Nowogrodzie Bobrzańskim

mieszkanie soclaneDnia 26.09.2018 r. została zakończona inwestycja „Przebudowa mieszkania socjalnego przy ul. Dąbrowskiego 16/1 w Nowogrodzie Bobrzańskim”.

Za kwotę 59.000,00 zł zostało całkowicie przebudowane mieszkanie socjalne. Przeprowadzono roboty budowlane w dwóch pokojach, kuchni i łazience oraz wykonano centralne ogrzewanie. Dzięki tej inwestycji potrzebująca rodzina będzie mogła mieszkać w odpowiednich warunkach.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Niwiska

świetlica wiejska niwiskaDnia 17.09.2018 r. została zakończona inwestycja „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Niwiska”.

Za kwotę 61.967,51 zł zostały wykonane dwie toalety, w tym jedna przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. To już kolejny etap przebudowy świetlicy w Niwiskach. Pierwszy polegał na termomodernizacji budynku.

Realizacja inwestycji została dofinansowana przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

O otrzymanym dofinansowaniu można przeczytać : https://nowogrodbobrz.pl/?p=14683

logotyp ROPS

 

tablica informacyjna

Modernizacja chodnika ul. Winiary w Nowogrodzie Bobrzańskim

chodnik winiaryDnia 31.07.2018 r. została zakończona inwestycja „Modernizacja chodnika ul. Winiary w Nowogrodzie Bobrzańskim”.

Za kwotę 42.526,80 zł został zmodernizowany ciąg pieszy usytuowany wzdłuż działki i budynku przedszkola w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Szkolnej 6. Chodnik ten łączy się z drogą między budynkami mieszkalnymi przy ul. Winiary 12 i 14 (Działka nr 1680/1 i 1680/4) i ciągiem pieszym na ul. Szkolnej. Chodnik wykonany jest z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm, ograniczony z dwóch stron obrzeżami betonowymi, szerokość wynosi ok. 4,20 m, a długość całkowita wynosi ok. 80 m; razem powierzchnia ok. 336 m2.Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański