Awaria sieci wodociągowej

WodaW związku z wystąpieniem awarii sieci wodociągowej,
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje że ul. Reja (przy Poczcie)
w dniu dzisiejszym tj. 04.03.2021 r. zostaje zamknięta.

Za utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono psy, poszukujemy właściciela

znaleziono psy!Psy zostały znalezione i złapane na skrzyżowaniu drogi Drągowina – Przybymierz – Kotowice.

Poszukujemy właściciela!

znasz te psy?? skontaktuj się ze Strażą Miejską :

aktualizacja z dnia 04-03-2021 :  Psy zostały odebrane przez właściciela :-)

 

 

psy

Dofinansowanie w ramach programu „Infrastruktura domów kultury”

baner do art.Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim otrzymał dofinansowanie w kwocie 151.000 zł w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania pn. „Bezpieczeństwo. Nowoczesność. Komfort. Kultury w Nowogrodzie Bobrzański – Krok w XXI wiek”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, dziedzictwa Narodowego i Sportu.

ministerstwo kultury

Ogłoszenie o naborze rzeczoznawców

nabór na rzeczoznawców
W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze o powołanie rzeczoznawców do szacowania zwierząt, produktów i sprzętu na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009r. Nr 142, poz. 1161) Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego ogłasza przyjmowanie do czasu odwołania naboru wniosków o powołanie na rzeczoznawcę.

czytaj dalej

Podpisanie kolejnej umowy o dofinansowanie – spotkania polsko-niemieckie

Informujemy, że Gmina Nowogród Bobrzański podpisała kolejne umowy o dofinansowanie. Tym razem ze Stowarzyszaniem Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” na spotkania polsko-niemieckie w ramach następujących projektów:
1. „Polsko-Niemiecki Rajd Rowerowy” – dofinasowanie w wysokości 10.308,63 euro – umowa nr 478/21
2. „V Razem przeciw żywiołom” – dofinasowanie w wysokości 9.932,46 euro – umowa nr 479/21
3. „Razem Rozwijamy Partnerstwo” – dofinasowanie w wysokości 10.420,14 euro – umowa nr 477/21

Program Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

 

eroregion

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 25.02.2021 r.

rada miejska banerPrzewodniczący Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego zwołuje sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godzinie 16.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Sawicki

Transmisje z sesji na żywo dostępne są na kanale YouTube Urzędu Miejskiego: https://www.youtube.com/channel/UCXL5OtcR1646xyqnpJj9Bvg
Klauzula informacyjna: Klauzula sesja Rady Miejskiej

 

 

Informujemy, że w związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 sesja Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego w dniu 2 luty 2021 roku odbędzie się w trybie on-line i będzie transmitowana na kanale YouTube Nowogrodu Bobrzańskiego pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCXL5OtcR1646xyqnpJj9Bvg

 

 

Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos

masz głos

Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos
W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy dobry projekt do budżetu obywatelskiego. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.

Do akcji Masz Głos 2021 mogą zgłaszać się organizacje społeczne, grupy nieformalne, aktywistki i aktywiści z całej Polski, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie – angażując do współpracy mieszkańców i władze lokalne. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniami na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Wystarczy, że wejdą na stronę www.maszglos.pl i między 15 lutego a 8 marca zapiszą się do programu.

Udział w akcji Masz Głos trwa 10 miesięcy i jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy dostają wsparcie merytoryczne, a także pomoc w przygotowaniu planu działania, określeniu celu i realizacji pomysłu we współpracy z władzą lokalną i otoczeniem. Najlepiej współpracujące społeczności: mieszkańców z władzą samorządową mają szansę na prestiżową nagrodę Super Samorząd, przyznawaną przez Fundację Batorego. Nagroda przynosi gminie uznanie jako sprawnie funkcjonującej społeczności samorządowej.

Masz Głos zdalnie, Masz Głos realnie. Działaj lokalnie!

Rekrutacja do projektu pt. Własna firma- start dla młodych

wlasnafirma

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem wspólnie z LGD Zielone Światło wkrótce rozpocznie rekrutację do projektu pt. Własna firma- start dla młodych – w ramach Osi Priorytetowej: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.2 Wsparcie dla osób młodych na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem wraz z partnerem projektu LGD Zielone Światło planuje objąć wsparciem 70 osób, mieszkańców województwa lubuskiego, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat, uczestnikiem projektu może zostać osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę lub umowę cywilno–prawną i utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 – i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostaje poza rynkiem pracy.

 

 

plakat

logotyp

Prośba do mieszkańców Gminy posiadających zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie przydomowe

prośba

INFORMACJA

Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1439 ze zm.) i § 23 Uchwały nr XIX/185/2020 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogród Bobrzański, Gmina Nowogród Bobrzański zobowiązania jest do prowadzenia ewidencji:

 1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli posiadania urządzeń do odprowadzania ścieków, szczelności i częstotliwości ich opróżniania;
 2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy posiadających zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie przydomowe o okazanie na wezwanie Strażnika Miejskiego umów wraz z dowodami uiszczania opłat za usługi opróżniania w/w zbiorników.

Planowany termin rozpoczęcia kontroli: od 1 kwietnia 2021 r.

Gmina Nowogród Bobrzański celem wywiązania się z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli istniejących na terenie gminy zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakres kontroli zgodny będzie z w/w wymogami określonymi w ustawie.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest w trakcie kontroli do wskazania lokalizacji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających regularne opróżnianie zbiorników. (art. 6 ust. 1 ustawy).

Uwaga – ptasia grypa

ptasia grypaUWAGA – PTASIA GRYPA
HODOWCY i OSOBY TRZYMAJĄCE DRÓB W MIEJSCOWOŚCIACH DOBROSZÓW MAŁY, DOBROSZÓW WIELKI i BIAŁOWICE

W dniu 11 lutego 2021 Wojewoda Lubuski wyznaczył na terenie gminy Nowogród Bobrzański obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) obejmujący trzy miejscowości: Dobroszów Mały, Dobroszów Wielki i Białowice. W związku z tym, proszę zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji, celem minimalizowania ryzyka przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw, a w szczególności:
– wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach w których są utrzymywane;
– zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt;
– nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
– stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem:
– odzież i obuwie używane w kontakcie z drobiem muszą pozostawać w obiekcie ( kurnik, hala). Nie wolno wynosić jej i pracować w niej w innych miejscach. Szczególnie dotyczy to obuwia

W związku z zaistniałą sytuacją gospodarze oraz hodowcy drobiu z całego terenu gminy Nowogród Bobrzański są zobowiązani do zgłaszania niezwłocznie do Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrz. podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii tel. 68 453 73 24,
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim tel. 517-886-281, 517-886-283

 

Przebudowa dwóch świetlic w miejscowościach Niwiska i Przybymierz na terenie Gminy Nowogród Bobrzański

Przebudowa dwóch świetlic wiejskich

Gmina Nowogród Bobrzański informuje, że w dniu 29.01.2021 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy nr 00029-65170-UM0410048/20 z Samorządem Województwa Lubuskiego na realizację operacji pn. „Przebudowa dwóch świetlic w miejscowościach Niwiska i Przybymierz na terenie Gminy Nowogród Bobrzański”.
Na ten cel udało się pozyskać dofinansowanie kwocie 545.624,00 zł

 

 

 

 

logotypy_PROW

Zostań rachmistrzem spisowym. Nabór kandydatów od 1 lutego. – wersja aktualna 03-02-2021

nabór rachmistrzNabór na rachmistrzów spisowych od 1 lutego 2021 roku

(ogłoszenie uaktualnione zgodnie z informacją otrzymaną dnia 3 lutego 2021 r. z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze)

Dnia 27 stycznia 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021

Pan Paweł Mierzwiak – Gminny Komisarz Spisowy w Nowogrodzie Bobrzańskim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 lutego 2021 r. do 9 lutego 2021 r.

uwaga!!! przedłużenie naboru na rachmistrzów spisowych do dnia 16 luty 2021 r.

nabór

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 1. mieć ukończone 18 lat,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  a. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  b. format pliku – JPG,
  c. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:

  • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272×354 pixeli,
  • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543×709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania – uaktualniony), zawierającego:

 1. dane osobowe i kontaktowe:
  a. imię (imiona) i nazwisko,
  b. datę urodzenia,
  c. adres zamieszkania,
  d. numer telefonu,
  e. adres e-mail,
 2. oświadczenie o:
  a. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  b. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
  c. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
  d. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: now.bobrz.um@post.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
  a. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
  b. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
  c. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
  d. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Nowogrodzie Bobrzańskim – nr tel. 517886293, e-mail: bobrz.um@post.pl

Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

Paweł Mierzwiak

 

wersja archiwalna informacji:

Zostań rachmistrzem spisowym. Nabór kandydatów od 1 lutego.

 

Likwidacja AZBESTU w roku 2021

baner - likwidacja azbestuBurmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Informuje i zaprasza
Wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości zainteresowanych likwidacją AZBESTU w roku 2021,
do składania pisemnych wniosków do Urzędu Miejskiego
do dnia 16 kwietnia 2021 r. (termin nieprzekraczalny).
Akcja usuwania azbestu oraz materiałów i odpadów zawierających azbest dotyczy osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i pozostałych instytucji.
WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA NA PARTERZE URZĘDU
Informacje w sprawie zasad usuwania azbestu i finansowania utylizacji na terenie Gminy Nowogród Bobrzański można uzyskać
pod nr telefonu 517886285.

UWAGA !! w dniu 28-01-2021 (czwartek) utrudnienia w Urzędzie

informacjaUwaga w dniu 27-01-2021 (czwartek) od godziny 12:30 do godziny 14:00 czynne tylko biuro podawcze

Za utrudnienia przepraszamy.

Zostań rachmistrzem spisowym. Nabór kandydatów od 1 lutego.

rachmistrzNabór na rachmistrzów spisowych od 1 lutego 2021 roku

Dnia 27 stycznia 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021.

Pan Paweł Mierzwiak – Gminny Komisarz Spisowy w Nowogrodzie Bobrzańskim ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

 

Termin składania ofert: od 1 lutego 2021 r. do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
• mieć ukończone 18 lat,
• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych
  (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  2. format pliku – JPG,
  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
   • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272×354 pixeli,
   • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543×709 pixeli.

Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego,
z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik
do umowy zlecenia.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową.
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania):

 1. Zgłoszenie zawierające:
  a) imię (imiona) i nazwisko,
  b) data urodzenia,
  c) adres zamieszkania,
  d) numer telefonu,
  e) adres e-mail.
 2. Oświadczenie zawierające informację o:
  a. posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  b. korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
  c. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  d. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
  e. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
  f. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego.
  g. o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia..

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: bobrz.um@post.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
  a) w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
  b) w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną
  w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
  c) w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
  d) w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Nowogrodzie Bobrzańskim – nr tel. 517886293 e-mail: bobrz.um@post.pl.

Gminny Komisarz Spisowy
Paweł Mierzwiak

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

 Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański