Budowa wiaty w m. Podgórzyce

podgórzyceNa terenie rekreacyjnym została wybudowana wiata na rzucie prostokąta w konstrukcji drewnianej o wymiarach dłuższego boku ok. 10 metrów i krótszego boku ok. 5 metrów (pow. użytkowa 39,85 m2). Dach wiaty pokryto gontami papowymi na deskowaniu. Wiata przeznaczona na cele rekreacyjne mieszkańców.

podgórzyce

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup kosiarki spalinowej dla Sołectwa Bogaczów

bogaczów kosiarkaW ramach Funduszu Sołeckiego na potrzeby Sołectwa Bogaczów została zakupiona kosiarka samojezdna John Deere X350R.

Zakup kosiarki spalinowej dla Sołectwa Skibice

skibiceW ramach Funduszu Sołeckiego
oraz ze wsparciem mieszkańca na potrzeby Sołectwa Skibic został zakupiony
traktorek do koszenia (model TC142T) .

Remont korytarza w Przedszkolu przy ul.Szkolnej w Nowogrodzie Bobrzańskim

szkolna Podziękowania dla Pani dyrektor, nauczycieli, pracowników obsługi i rodziców dzieci, którzy
bezpośrednio brali udział w pracach remontowych przedszkola. Kolejny raz byliśmy świadkami
„Chcieć to móc”. Dzięki tej bezpłatnej
pracy można było zaoszczędzić pieniądze na usługach firmy zewnętrznej. Zaoszczędzone środki pozwoliły na rozpoczęcie doposażania placu zabaw (wykonanie dokumentacji i zakup urządzenia).

 

 

 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Kotowice

kotowice teren Sołectwo Kotowice przeznaczyło powierzone środki finansowe na zadania inwestycyjne w tym roku zamontowano kilkaset metrów ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej.

kotowice

Wiata w miejscowości Pajęczno

pajęczno wiata Zakupiono nową wiatę przystankowa dla m. Pajęczno.
Jak widać samorządność w sołectwach
się rozwija w dobrym kierunku. Coraz więcej środków przeznaczanych jest na cele inwestycyjne, a nie na bieżące wydatki.

wiata

 

 

Zadania sołectwa Kaczenice

zadania kaczeniceW sołectwie Kaczenice postanowiono w tym roku między innymi: zakupić kolejne elementy na plac rekreacyjny oraz zainwestować w instalację
centralnego ogrzewania kaczenicew świetlicy.

Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej i rozbudowa placu zabaw w Przybymierzu

 przybymierz plac zabawMieszkańcy Przybymierza przeznaczyli z Funduszu Sołeckiego część środków finansowych, aby rozpocząć remont świetlicy wiejskiej – wymiana pokrycia dachowego. Nie zapomnieli też o najmłodszych, montując część z zaplanowanych nowych urządzeń na placu zabaw.przybymierz plac zabaw

Budowa oświetlenia drogowego w m. Niwiska

niwiska lampyMieszkańcy sołectwa zdecydowali, że również w 2019 roku w ramach środków z Funduszu Sołeckiego będzie realizowane zadanie
polegające na dalszej rozbudowie oświetlenia. Już
w poprzednim roku doświetlono kilkaset metrów ul. Działkowej, a w tym etapie dostawione zostały kolejne punkty świetlane w ilości 11szt. pozwalające na doświetlenie ok. 450 metrów ulicy.

niwiska lampy

Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Bogaczów

bogaczow lampaDecyzją mieszkańców sołectwa w ramach Funduszu
Sołeckiego zostało zrealizowane zadanie polegające na wstawieniu kolejnego punktu oświetleniowego.

 

 

 

 

 

 

 

lampa bogaczów

Wymiana ogrodzenia w przedszkolu przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wieloletnie, zużyte już ogrodzenie
od strony ul. Kościuszki i Krótkiej, wymieniono na 130m ogrodzenia panelowego.

Przebudowa (częściowa) budynku komunalnego na cele mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna 3

fabryczna 3W ramach zadania wykonano prace polegające na przebudowie budynku komunalnego wraz z wymianą dachu, w wyniku czego na poddaszu budynku powstało nowe mieszkanie socjalne o powierzchni 69 m². Na wykonanie tego zadania
uzyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 150 870,32 zł.

 

 

 

 

 

 

Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowogrodzie Bobrzańskim


Inwestycja ta jest kontynuacją rozbudowy dróg w tym rejonie. W pierwszym etapie, który zakończono w 2017 roku wykonano ul. Nadbrzeżna, Miodowa, Różana, Lipowa, Grabowa. Dofinansowanie
z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosło wówczas 1 875 649,50 zł. Na obecny zakres prac, czyli 650 metrów infrastruktury drogowej i budowlę mostową otrzymaliśmy dofinansowanie, również z w/w instytucji w wysokości 1 898 842 zł . Zadanie polegało na rozbudowie ulicy Leśnej w Nowogrodzie Bobrzańskim. Wymieniona została nawierzchnia drogi, powstały chodniki z kostki brukowej, wykonany został nowy przepust nad „strumykiem” wraz z nowymi nasypami z jednej jak i z drugiej strony. Inwestycja zakończona: czerwiec 2020r.

przed

leśna NB

w trakcie

po

Budowa nawierzchni drogi gminnej na dz. Nr 396 obręb Niwiska- Haliniec

niwiska haliniec

Wspólnie z Nadleśnictwem Nowa Sól wybudowano
drogę, która ma również za zadanie poprawić dostęp mieszkańców do posesji umiejscowionych w
tym rejonie. Na to zadanie otrzymaliśmy wsparcie od Nadleśnictwa Nowa Sól w kwocie 86 000 zł, za które serdecznie dziękujemy.

 

 

niwiska-haliniec

 

 

Rozbudowa wodociągu ul. Szkolna i Ptasia w m. Bogaczów- II etap

szkolna BogaczówRozbudowano sieć wodociągową
o łącznej długości 327,40 m wraz
z trzema hydrantami nadziemnymi
DN80. Inwestycja ma na
celu umożliwienie poboru wody
z sieci dla nowobudowanych budynków
jednorodzinnych, a także
świetlicy wiejskiej.

szkolna Bogaczów

 

 Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański