PROW 2014 – 2020

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów” – informacja o uzyskanym dofinansowaniu – Data publikacji: 26-10-2017

baner - oczyszczalnie„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów” – informacja o uzyskanym dofinansowaniu

1. Opis operacji
• typ/nazwa operacji
– typ: „Gospodarka wodno-ściekowa
– nazwa: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów”

• cel operacji: Rozwiązanie problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowogród Bobrzański poprzez budowę 143 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, co stanowi 724 mieszkańców oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów obejmującą 12 mieszkańców tej miejscowości.

• planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty: budowa 0,2124 km zbiorowego systemy zaopatrzenia w wodę oraz budową 143 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków

• nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest Operacja: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

2. wartość projektu: 2.815.474,02 zł
3. wartość uzyskanego dofinansowania: 1.763.101 zł

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

PROW

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów” – informacja o uzyskanym dofinansowaniu – Data publikacji: 18-05-2018

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu Rozwiązanie problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowogród Bobrzański poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania :
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: efekty: budowa 0,2124 km zbiorowego systemy zaopatrzenia w wodę oraz budową 143 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

PROW

Ruszył pierwszy etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowogród Bobrzański. – Data publikacji: 22-06-2018

Ruszył pierwszy etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowogród Bobrzański. Pierwszy etap obejmuje budowę 53 szt. POŚ, termin zakończenia robót nastąpi do 16.07.2018 r. Drugi termin zostanie zakończony 17.09.2018 r. Obecnie prace trwają w miejscowości Drągowina, gdzie wybudowanych zostanie 30 przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

PROW

 

Zakończone prace w Drągowinie i Sobolicach – Data publikacji 12-07-2018

przydomowe oczyszczalnie

Pierwszy etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zbliża się ku końcowi. Na obecną chwilę mamy zakończone prace w Drągowinie (29 szt.) i Sobolicach (1 szt.). Aktualnie trwają prace w miejscowości Klępina.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
PROW

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – Drągowina, Klępina, Sobolice – Data publikacji 24-08-2018

oczyszczalnie ścieków
Informujemy, że dnia 16 lipca został ukończony pierwszy etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W wyniku wykonywanych prac powstało 50 sztuk oczyszczalni w miejscowościach Drągowina, Klępina i Sobolice. Według założenia w bieżącym roku powstać mają 143 sztuki przydomowych oczyszczalni w niemalże całej Gminie Nowogród Bobrzański.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
PROW

  https://nowogrodbobrz.pl/?p=15520

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów – Data publikacji 24-08-2018

budowa sieciW miesiącu lipcu została ukończona inwestycja polegającą na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów. Dzięki tej operacji przy ulicy Podgórnej powstało 0,2124 km zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę, obejmującego 12 mieszkańców tej miejscowości.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
PROWMiasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański