PROW 2014 – 2020

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów” – informacja o uzyskanym dofinansowaniu – Data publikacji: 26-10-2017

baner - oczyszczalnie„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów” – informacja o uzyskanym dofinansowaniu

1. Opis operacji
• typ/nazwa operacji
– typ: „Gospodarka wodno-ściekowa
– nazwa: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów”

• cel operacji: Rozwiązanie problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowogród Bobrzański poprzez budowę 143 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, co stanowi 724 mieszkańców oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów obejmującą 12 mieszkańców tej miejscowości.

• planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty: budowa 0,2124 km zbiorowego systemy zaopatrzenia w wodę oraz budową 143 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków

• nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest Operacja: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

2. wartość projektu: 2.815.474,02 zł
3. wartość uzyskanego dofinansowania: 1.763.101 zł

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

PROW

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów” – informacja o uzyskanym dofinansowaniu – Data publikacji: 18-05-2018

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu Rozwiązanie problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowogród Bobrzański poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania :
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: efekty: budowa 0,2124 km zbiorowego systemy zaopatrzenia w wodę oraz budową 143 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

PROW

Ruszył pierwszy etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowogród Bobrzański. – Data publikacji: 22-06-2018

Ruszył pierwszy etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowogród Bobrzański. Pierwszy etap obejmuje budowę 53 szt. POŚ, termin zakończenia robót nastąpi do 16.07.2018 r. Drugi termin zostanie zakończony 17.09.2018 r. Obecnie prace trwają w miejscowości Drągowina, gdzie wybudowanych zostanie 30 przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

PROW

 

Zakończone prace w Drągowinie i Sobolicach – Data publikacji 12-07-2018

przydomowe oczyszczalnie

Pierwszy etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zbliża się ku końcowi. Na obecną chwilę mamy zakończone prace w Drągowinie (29 szt.) i Sobolicach (1 szt.). Aktualnie trwają prace w miejscowości Klępina.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
PROW

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – Drągowina, Klępina, Sobolice – Data publikacji 24-08-2018

oczyszczalnie ścieków
Informujemy, że dnia 16 lipca został ukończony pierwszy etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W wyniku wykonywanych prac powstało 50 sztuk oczyszczalni w miejscowościach Drągowina, Klępina i Sobolice. Według założenia w bieżącym roku powstać mają 143 sztuki przydomowych oczyszczalni w niemalże całej Gminie Nowogród Bobrzański.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
PROW

  https://nowogrodbobrz.pl/?p=15520

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów – Data publikacji 24-08-2018

budowa sieciW miesiącu lipcu została ukończona inwestycja polegającą na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów. Dzięki tej operacji przy ulicy Podgórnej powstało 0,2124 km zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę, obejmującego 12 mieszkańców tej miejscowości.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
PROW

Drugi etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowogród Bobrzański 14-09-2018

drugi etapTrwają prace nad budową przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Nowogród Bobrzański. W trwającym, II etapie inwestycji – oczyszczalnie są budowane na terenach miejscowości Skibice, Przybymierz, Urzuty, Niwiska, Kotowice, Klępina, Kamionka, Wysoka, Sterków, Pajęczno, Białowice, Dobroszów Mały, Dobroszów Wielki, Krzewiny, Łagoda, Podgórzyce, co łącznie daje 93 szt. przydomowych oczyszczalni.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

PROWMiasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański