Konsultacje Społeczne

baner-konsultacje społeczne

 

ZAPROSZENIE

W związku z dodatkowymi konsultacjami społecznymi dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański, Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zaprosił na 30 stycznia 2018r. na godz. 16tą do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim właścicieli nieruchomości rolnych, które zlokalizowane są wzdłuż dróg (krajowych, wojewódzkich i powiatowych) w celu omówienia propozycji zagospodarowania tych terenów w studium. Spotkanie odbędzie się w czasie działania punktu konsultacyjnego, w ramach działania punktu będzie można złożyć wnioski do nowego studium.

Już od wczoraj na naszej stronie internetowej na portalu mapowym o nazwie Gminny Portal Mapowy działa mapa interaktywna wraz zakładką za pomocą której można składać wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego . Mapa działa pod adresem: http://nowogrodbobrzanski.e-mapa.net/

A wnioski można składać poprzez zakładkę na pasku narzędzi tzw. ludzik z dymkiem.

Na mapie interaktywnej znajduje się projekt studium uwarunkowań Gminy Nowogród Bobrzański.

Zachęcamy do korzystania z portalu mapowego

Również od wczoraj został uruchomiony punkt konsultacyjny dot. konsultacji społecznych w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański.
Przypominamy punkt konsultacyjny będzie działał od 8 stycznia do 9 lutego 2018r. w godz. 16.00do 18.00 w każdy poniedziałek i wtorek w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim.

 

fotorelacja z działania punktu konsultacyjnego

 

PRZYJDŹ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ, WEŹ UDZIAŁ W PLANOWANIU SWOJEGO OTOCZENIA
Najbliższe spotkania:

11 grudnia 2017r.:  Miejsko Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Pocztowa 7 (czerwona sala) godz. 16.00
12 grudnia 2017r.:  Szkoła podstawowa nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Kościuszki 41 (świetlica) godz. 16:00
14 grudnia 2017r.:  Szkoła Podstawowa w Niwiskach, ul. Akacjowa 1 (stołówka) godz. 16.00
oraz :
Punkt konsultacyjny uruchomiony w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. J. Słowackiego 11
od dn. 08 stycznia 2018r. do 09 lutego 2018r.
w każdy poniedziałek i wtorek godz. od 16.00 do 18.00

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH


W zeszłym tygodniu Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim w dn. 11, 12 i 14 grudnia 2017r. zorganizował spotkania otwarte nt. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański. Spotkania te zorganizowane były przy wsparciu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach projektu grantowego „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”
Wszystkie spotkania zorganizowane zostały w oparciu o program spotkań.

Spotkanie konsultacyjne 11 grudnia 2017r.

Spotkanie konsultacyjne 12 grudnia 2017r.

Spotkanie konsultacyjne 14 grudnia 2017r.

Przypominamy już od 8 stycznia 2018 do 9 lutego 2018 w Urzędzie będzie działać Punkt konsultacyjny w każdy poniedziałek i wtorek w godz. od 16.00 do 18.00.
Serdecznie zapraszamy

Data publikacji: 28-03-2019, 02-04-2019

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzański, informuje iż po przeanalizowaniu wniosków złożonych do projektowanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański (wnioski rozpatrzone poprzez uwzględnienie lub nieuwzględnienie) oraz po wniesieniu planowanych założeń do dokumentu, wystąpiono o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu studium. O dalszych etapach będziemy informować na bieżąco. Poniżej wykaz wniesionych uwag:

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje o dodatkowych wnioskach do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wnioski zostały złożone po terminie ustalonym na wniesienie wniosków i były procedowane. Lista złożonych wniosków poniżej:

 Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański