„Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników”

„ Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników”

W okresie wakacji 2022 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci urodzonych w latach 2007 – 2015 (7-15 lat) których przynajmniej jeden
z rodziców (opiekunów prawnych) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Pierwszeństwo
w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Wskazaniem do pobytu dzieci na turnusach z KRUS są wady postawy, choroby układu ruchu lub układu oddechowego.
Wnioski od zainteresowanych rolników z województwa lubuskiego przyjmuje Oddział Regionalny
w Zielonej Górze i placówki terenowe, do 12 maja 2022 roku po uprzednim wypełnieniu skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.
Wniosek jest dostępny w siedzibie Oddziału i placówkach terenowych oraz na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl
Ze strony KRUS uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę
nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego odbędzie się w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu, w terminie od 11.08. – 31.08.2022 roku.
Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami postawy i chorobami narządów układu ruchu odbędzie się w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, w terminie od 11 – 31.07.2022 roku.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 68 452 31 06.Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański