„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogród Bobrzański w 2021r.”

Zakończono zadanie pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogród Bobrzański w 2021r.”

24 maja 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Nowogród Bobrzański a HUBER Wieczorek Hubert z siedzibą: ul. Powiśle 29, 24-100 Góra Puławska na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogród Bobrzański w 2021r.”
Prace polegały na demontażu płyt azbestowo-cementowych z dachów, pakowaniu, załadunku i transporcie zdjętych płyt azbestowo-cementowych i płyt zdemontowanych przez właścicieli nieruchomości w okresie poprzedzającym postępowanie przetargowe oraz ich unieszkodliwienie na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych.
Firma wykonała zadanie zgodnie z umową i w wyniku realizacji zadania zdemontowano 530,00 m2 materiałów zawierających azbest, co stanowi 6,36 Mg oraz odebrano 519,00 m2 materiałów zawierających azbest, co stanowi 6,228 Mg. Łącznie firma usunęła w 2021r. z terenu Gminy Nowogród Bobrzański 1049 m2, co stanowi 12,588 Mg materiałów zawierających azbest. Odpady zostały zdeponowane na składowisku odpadów niebezpiecznych EKO-AZBEST Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik (karty przekazania odpadów: nr 00110/2021/KPO/0001/000002149, nr 00121/2021/KPO/0001/000002149).

Azbest należy do związków rakotwórczych i stanowi jeden z najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Jest szkodliwy dla zdrowia przede wszystkim wtedy, kiedy włókna azbestu dostaną się do powietrza, czyli m.in. podczas korozji płyt azbestowo – cementowych (eternitowych), a także podczas demontażu azbestu, gdy mechanicznie go kruszymy i łamiemy.

Niezwykle istotne jest prawidłowe gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest, które ograniczy uwalnianie włókien azbestu do powietrza.Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański