Unia Światłowodowa – szybki internet światłowodowy

unia światłowodowaUrząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego i Orange Polska powołali Lubuską Unię Światłowodową, której celem jest budowa infrastruktury światłowodowej w całym województwie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Orange Polska (deklarację przystąpienia podpisał również Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego w imieniu Gminy Nowogród Bobrzański).

Głównym celem jest szybki internet w technologii światłowodowej dla szkół jak również pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości na
terenach, gdzie do tej pory barierę stanowił brak dostępu do odpowiednich środków komunikacji.

Dotyczy to w szczególności terenów wiejskich, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.
W czerwcu 2017 Orange zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowy o dofinansowanie projektów
budowy dostępowych sieci światłowodowych na terenie białych plam. W ramach  projektu współfinansowanego ze środków UE, inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.

Zachęcamy do wypełnienia deklaracji dostępnej na stronie http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancowMiasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański