„Mały Strażak”

Informujemy, że wszystkie 7 jednostek ochotniczych straży pożarnych z gminy Nowogród Bobrzański otrzymało dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych Część 2), tzw. „Mały Strażak”. Wsparcie finansowe wynosi 12.000 zł dla każdej z OSP i będzie przeznaczone na zakup sprzętu.

Więcej: https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna/maly-strazak-2022-1

 

 

 

Dotacje dla stowarzyszeń.

Zarząd województwa rozstrzygnął konkurs Lubuska Odnowa Wsi 2022. Aż 5 stowarzyszeń z Gminy Nowogród Bobrzański otrzymały dotacje:
1. OSP w Niwiskach – „Poznaj histroię swojej jednostki” – 10.000 zł
2. Gminny Klub Sportowy „Fadom” – „Zaczynamy od nowa 2” – 10.000 zł
3. Stowarzyszenie Miłośników Bogaczowa – „Razem możemy więcej” – 10.000 zł
4. Fiber – „Fiber dla mieszkańców wsi” – 10.000 zł
5. Ludowy Zespół Sportowy Czarni Przybymierz – „Budowa ogrodzenie na boisku w Przybymierzu” – 10.000 zł
Gratulujemy!!!

Więcej na: https://lubuskie.pl/wiadomosci/18409/te-projekty-maja-moc–integruja-i-wspieraja-

 

Realizacja zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Gmina Nowogród Bobrzański otrzymała od Województwa Lubuskiego dotację w kwocie 75.000 zł na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim” w ramach Programu Inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa”.

Więcej informacji: https://lubuskie.pl/wiadomosci/18362/3-mln-zl-na-inwestycje-sportowe-ten-program-to-strzal-w-10

Realizacja zadania „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi turystyki aktywnej poprzez utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej kąpielisko z kładką pieszo-rowerową w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Gmina Nowogród Bobrzański otrzymała od Województwa Lubuskiego dotację w kwocie 75.000 zł na realizację zadania „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi turystyki aktywnej poprzez utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej kąpielisko z kładką pieszo-rowerową w Nowogrodzie Bobrzańskim” w ramach Programu Inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Turystyczna”.

Więcej informacji: https://lubuskie.pl/wiadomosci/18389/ta-baza-ma-przyciagnac-turystow-nawet-lokalnych

 

Polsko-Niemieckie Spotkanie Piłkarzy 2022

Informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  podpisał umowę  o dofinansowanie ze Stowarzyszaniem Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” na Polsko-Niemieckie Spotkanie Piłkarzy 2022  – dofinansowanie w wysokości 8.829,25 euro – umowa nr 540/22.

Program Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

 

 

Spotkania polsko-niemieckie.

Informujemy, że Gmina Nowogród Bobrzański podpisała kolejne umowy o dofinansowanie. Tym razem ze Stowarzyszaniem Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” na spotkania polsko-niemieckie w ramach następujących projektów:
1. „Polsko-Niemiecki Rajd Rowerowy 2022” – dofinansowanie w wysokości 6.429,61 euro – umowa nr 543/22.
2. „Razem przeciw żywiołom 2022” – dofinansowanie w wysokości 11.547,55 euro – umowa nr 544/22
3. „Polsko-Niemieckie Dni Dzieci 2022” – dofinansowanie w wysokości 8.780,11 euro – umowa nr 542/22
4. „Polsko-Niemiecki Spływ Kajakowy 2022” – dofinansowanie w wysokości 11.874,58 euro – umowa nr 541/22

Program Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

 

 

Dotacje dla Gminy Nowogród Bobrzański.

Dnia 16.12.2021 r. w odbyło się posiedzenie Euroregionalnej Komisji Oceniającej (EKO), działającej w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP)
Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2010.

Podczas posiedzenia zatwierdzono aż 3 złożone przez Gminę Nowogród Bobrzański i 1 przez Miejsko-Gminny Ośrodek, Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Podane w zastawieniu kwoty to wartość wnioskowanego dofinansowania w euro.

 

Dofinansowanie ze środków PFRON.

W dniu 09.11.2021 r. Gmina Nowogród Bobrzański podpisała z Powiatem Zielonogórskim umowę nr 1/2021 o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D pn. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z gminy Nowogród Bobrzański”.

Łączna wartość projektu: 160.000 zł, w tym dofinansowanie: 105.000 zł

Razem Rozwijamy Partnerstwo 2021.

Razem Rozwijamy Partnerstwo 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program ,, Poznaj Polskę”

informacjaDzięki uzyskanemu przez Gminę Nowogród Bobrzański wsparciu finansowemu ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Niwiskach w listopadzie tego roku wyjadą na jednodniową wycieczkę. W trakcie jej trwania odwiedzą Muzeum Narodowe oraz Centrum wiedzy o wodzie „Hydropolis” we Wrocławiu.
Celem zadania „Poznaj Polskę” jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego poprzez organizację wycieczek szkolnych. Dzięki temu młodzi ludzie będą mogli bezpośrednio doświadczać przeszłości i odkrywać ją w ciekawy sposób oraz eksperymentować w centrach nauki, które stwarzają warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

POLSKO -NIEMIECKI SPŁYW KAJAKOWY 03-05.09.2021r.

POLSKO -NIEMIECKI
SPŁYW KAJAKOWY 03-05.09.2021r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Polsko-Niemiecki Rajd rowerowy Nowogród Bobrzański 08.10.2021 – 10.10.2021

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie dotacji na przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji

Uchwała Nr XLII/382/2021 Rady Miejskiej  Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Nowogród Bobrzański na przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym, w lokalach i budynkach mieszkalnych.

UCHWAŁA NR XLII/382/2021

 

Załącznik Nr 1 (Format PDF)        Załącznik Nr 1   (do pobrania – format Word)
Załącznik Nr 2 (Format PDF)        Załącznik Nr 2   (do pobrania – format Word)
Załącznik Nr 3 (Format PDF)        Załącznik Nr 3   (do pobrania – format Word)

 

Program ,,Poznaj Polskę”.

informacja Dzięki uzyskanemu przez Gminę Nowogród Bobrzański wsparciu finansowemu ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim we wrześniu tego roku wyjadą na trzydniową wycieczkę. W trakcie jej trwania odwiedzą takie miejsca jak: Kopalnia Soli „Wieliczka”, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie, Apteka pod Orłem w Krakowie oraz historyczny zespół tego miasta.

Celem zadania „Poznaj Polskę” jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego poprzez organizację wycieczek szkolnych. Dzięki temu młodzi ludzie będą mogli bezpośrednio doświadczać przeszłości i odkrywać ją w ciekawy sposób oraz eksperymentować w centrach nauki, które stwarzają warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Remont budynku przy ulicy Nad Bobrem 9

 

Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 23.06.2021 r. podpisała umowę nr BSK/21/21/0002013 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na inwestycję polegającą na remoncie i przebudowie budynku mieszkalnego znajdującego się w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Nad Bobrem 9.

Przewidywane koszty przedsięwzięcia wynoszą: 219.522,74 zł, a BGK udziela wsparcia w kwocie 175.618,19 zł.

1 2 3 11


Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański