Projekt pod nazwą „Seniorzy promują Gminę Nowogród Bobrzański”

promocja gminyProjekt pod nazwą „Seniorzy promują Gminę Nowogród Bobrzański”
Patron: Stowarzyszenie Przyjaciół Drągowiny – ROSA z siedzibą w Drągowinie, ul. Lipowa 23, 66-010 Nowogród bobrzański
Realizator: Grupa Nieformalna/Samopomocowa pod nazwą Nowogrodzka grupa filmowa
Umowa o Mikrodotację numer U/FIO/41/2018 z dnia 19.10.2018 r.

28 i 29 listopada w Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim Seniorzy przy pomocy wolontariuszy i zastosowaniu drona kręcili film, ujmując najciekawsze miejsca gminy Nowogród Bobrzański. Następnie zgromadzony materiał przeanalizowany i najciekawsze fragmenty zostawały wykorzystane do wykonania filmu promocyjnego. Seniorzy zdecydowali, które ujęcia warto wykorzystać do stworzenia filmu, a film został zaprezentowany na sesji Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego w dniu 29.11.2018 r.

logotyp fio

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Projekt „Polsko-Niemiecki Turniej Karate OYAMA”

logotyp okayamaInformujemy, że Gmina Nowogród Bobrzański z siedzibą Nowogród Bobrzański (66-010) ul. Słowackiego 11 wraz z partnerem niemieckim: Shogun Kampfkünste Cottbus e.V.. z siedzibą Cottbus (03050) Dresdener Straße 7 realizuje projekt „Polsko-Niemiecki Turniej Karate OYAMA” w ramach którego w dniach od 07.12.2018 r. do 09.12.2018 r. w Nowogrodzie Bobrzańskim odbędzie się spotkanie polsko-niemieckie.

Program Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

logo euroregion

 

„Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Nowogród Bobrzański”.

doposażenieGmina Nowogród Bobrzański informuje, że na podstawie umowy nr DFS-II-7211-2359/18 z Ministerstwem Sprawiedliwości realizuje zadanie pod nazwą „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Nowogród Bobrzański”.
Na zakup sprzętu ratowniczego uzyskano dofinansowanie w kwocie 46.183,50 zł.

ministerstwo sprawiedliwości
Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Cykl zajęć poświęcony tematyce higieny włosów – akcja zorganizowana dzięki dofinansowaniu z FIO – Patronem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Fiber

cyka zajęć FIOW dniach 14-26.11.2018 r.  w  Przedszkolu Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz  Przedszkolu nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim  odbył się  cykl zajęć poświęcony tematyce higieny włosów (26 listopada odbyła się ostatnia seria spotkań ze wszystkimi 8 grupami). Pracownice Urzędu Miejskiego poprowadziły prelekcję dotyczącą zasad dbania o włosy.
Patronem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Fiber, a Realizatorem grupa „Pomocne Boberki”. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu pn. „Startuj z FIO!-Nowy początek”.

 

śledź akcję na facebook: https://www.facebook.com/urzad.nb/

Kampania edukacyjno-informacyjna „Spotkania wokół śmietnika w Nowogrodzie Bobrzańskim”

post

Zakończono realizację zadania pn. Kampania edukacyjno-informacyjna „Spotkania wokół śmietnika w Nowogrodzie Bobrzańskim” mająca na celu poszerzenie wiedzy z zakresu segregacji odpadów komunalnych. Zadnie to zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 25.000,00 zł.

 

happening

Lokalna kampania edukacyjno-informacyjną na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi

postDzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze gmina Nowogród Bobrzański mogła rozpocząć lokalną kampanię edukacyjno-informacyjną na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi. W bieżącym roku podczas warsztatów, prelekcji i spotkań z mieszkańcami naszej gminy, zostały poruszone ważne aspekty związane z gospodarką odpadami. Uczestnicy spotkań brali udział w pogadankach dotyczących takich tematów jak:
• problem zatrważającej ilości odpadów,
• sposoby ograniczania odpadów,
• odpady problematyczne (czym są i jak z nimi postępować),
• zapoznanie z zagadnieniami PSZOK, recykling, upcykling, zero waste,
• podział odpadów na frakcje,
• zasadność segregacji odpadów,
• funkcjonowanie PSZOK,
• co się dzieje z odpadami po ich odebraniu z gospodarstw domowych,
• wytłumaczenie jak ważna jest segregacja u źródła wytwarzania,
• jak można wykorzystać wybrane odpady,
• czym jest i jak przebiega proces kompostowania,
• czas rozkładu odpadów w czasie,
• konsekwencje jakie czekają gminy w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu,
• spalanie odpadów, dlaczego jest złe i jakie kary czekają na tych, którzy dopuszczają się tego wykroczenia
Oprócz prelekcji i wykładów, odbyły się także Happening pn. „Segregując odpady chronimy to co najpiękniejsze. Dzień Bobrów”, Pokaz segregacji podczas Dni Dzieci w Nowogrodzie Bobrzańskim, konkursy wiedzy dla uczniów szkół i przedszkoli, Festyn ekologiczny, gdzie mieszkańcy poprzez zabawę mogli zaczerpnąć wiedzy na temat odpadów oraz akcje tematyczne takie jak: „Wymień telefon na sadzonkę” czy „Zbieramy makulaturę”. Ponadto na terenie naszej gminy zawisł baner informujący o lokalnym PSZOK, a w lokalnej gazecie pojawiły się wkładki tematyczne.
Cała akcja cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców. Była to pierwsza tego typu kampania na terenie naszej gminy i z pewnością powtórzymy ją w przyszłości. Chcemy aby nasza społeczność świadomie dbała o środowisko, tak by wszystkim nam żyło się lepiej.

happening

„Razem Przeciw Żywiołom 2018”

razemprzeciwkoInformujemy, że Gmina Nowogród Bobrzański z siedzibą Nowogród Bobrzański (66-010) ul. Słowackiego 11 wraz z partnerem niemieckim: Stadt Lübbenau / Spreewald z siedzibą Lübbenau (03222) Kirchplatz 1 realizuje projekt „Razem Przeciw Żywiołom 2018”, w ramach którego w dniach od 07.09.2018 r. do 09.09.2018 r. w Nowogrodzie Bobrzańskim odbędzie się spotkanie polsko-niemieckie.
Program Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

Program Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

logo euroregion

Spotkania wokół śmietnika

post

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

plakat

happening

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy ul. Nadbrzeżnej 1 – umowa podpisana

mieszaknia socjalneInformujemy, że w dniu 23 lipca 2018 roku Gmina Nowogród Bobrzański podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na kwotę 196.800,49 zł na realizacje zadania Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy ul. Nadbrzeżnej 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim. W ramach tej inwestycji powstaną cztery mieszkania socjalne.

 

logotyp banku BGK

Projekt – „Polsko-Niemiecki Bieg Bobra”

bieg bobraInformujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim z siedzibą Nowogród Bobrzański (66-010) ul. Pocztowa 7 wraz z partnerem niemieckim: Shogun Kampfkünste Cottbus e.V.. z siedzibą Cottbus (03050) Dresdener Straße 7 realizuje projekt „Polsko-Niemiecki Bieg Bobra” w ramach którego w dniach od 24.08.2018 r. do 26.08.2018 r. w Nowogrodzie Bobrzańskim odbędzie się spotkanie polsko-niemieckie.

 

Program Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

logo euroregion

 

1 2 3 6


Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański