Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 27.04.2021 r. podpisała dwie umowy

Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 27.04.2021 r. podpisała dwie umowy z Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze na realizację następujących zadań:
– Przebudowa sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Drągowinie –  dotacja 50.000 zł – umowa nr ROPS.IV.63.11.2020
– Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim – wykonanie toalet oraz pochylni – dotacja 37.000 zł – umowa nr ROPS.IV.63.13.2020
Więcej: https://nowogrodbobrz.pl/?p=21483

logotyp

Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwiskach

OSP Niwiska

Miło nam poinformować, że nasza jednostka otrzymała dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i kwotę 5 000,00 zł   z Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, na realizację zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  w Niwiskach”.
Dziękujemy bardzo serdecznie za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku  i pomoc przy realizacji zadania.
Zadanie jest realizowane w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – „Mały Strażak”.

OSP Niwiska zdjęcia

 

Na STRAŻY mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański

W dniu 15.06.2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim podpisała ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem umowę o powierzenie grantu nr I/1/2020/G/13 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego – tytuł projektu: „Na STRAŻY mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański”.

Pozyskano dotację w kwocie 9.000 zł na organizację wydarzeń profilaktycznych dot. tlenku węgla w miejscowościach: Wysoka i Drągowina.

Więcej: http://www.miedzyodraabobrem.pl/news,610,ostateczne-listy-grantobiorcow-w-naborach-12020g-oraz-22020g.html

                           

Lubuska baza sportowa – podpisanie umowy

lubuskabazasportowa

Lubuska baza sportowa
Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 2 czerwca 2021 r. podpisała z Województwem Lubuskim umowę nr DS.II.512.1.50.2021 na realizację zadania „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boiska sportowego w m. Drągowina”. W ramach programu inwestycyjnego „Lubuska Baza Sportowa udało się pozyskać kwotę 70.000 zł

Więcej: https://nowogrodbobrz.pl/?p=21493

 

lubuskie

 

Dofinansowanie w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”

„Lokalny Animator Sportu”

Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 08.06.2021 r. zawarła Umowę nr 1367/06/21/LAS/JST o przyznaniu dofinansowania w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”.
Jest to wsparcie działalności Orlika przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Więcej o projekcie: https://projektorlik.pl/

 

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Mały Strażak

Aż 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych z Gminy Nowogród Bobrzański uzyskało dofinansowanie  w wysokości 15.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na realizację zadania w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych (część 2), tzw. Mały Strażak:
1. OSP Drągowina
2. OSP Kotowice
3. OSP Niwiska
4. OSP Nowogród Bobrzański
5. OSP Wysoka
6. OSP Urzuty

Więcej:  https://wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna/lista-jednostek-zakwalifikowanych-w-ramach-ogolnopolskiego-programu-0

Dofinansowanie na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim

Informujemy, że w dniu 31.05.2021 r. została podpisana umowa nr 27/2021 z Wojewodą Lubuskim
w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Maluch +” 2021.

Uzyskano dofinansowanie w kwocie 14.400 zł na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Więcej o dofinansowaniu: https://nowogrodbobrz.pl/?p=20897

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim otrzymała dotację w kwocie 15.000 zł

Informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim otrzymała dotację w kwocie 15.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pod nazwą: „Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim” – umowa dotacji nr D21276.

Więcej: https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna/maly-strazak

Utworzenie terenu rekreacyjnego – budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Niwiska

Informujemy, że 18 maja 2021 r. Rada Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem w Zaborze dokonała oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/2021 – 2.1.1 Wsparcie dla rozwoju integracji społecznej poprzez inwestycje kulturalną oraz rekreacyjną.

Wniosek Gminy Nowogród Bobrzański pn. „Utworzenie terenu rekreacyjnego poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Niwiska” został wybrany do realizacji.
Kwota dofinansowania: 57.267,00  zł

Więcej: http://www.miedzyodraabobrem.pl/news,713,wyniki-naboru-12021.html

Aż 2 wnioski z Gminy Nowogród Bobrzański otrzymały wsparcie

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu podziału środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej na 2021 rok.
Aż 2 wnioski z Gminy Nowogród Bobrzański otrzymają wsparcie
1. Przybymierz- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 42.000,00 zł
2. Urzuty- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 36.000,00 zł

Więcej na: https://lubuskie.pl/wiadomosci/16546/dotacje-na-wylaczenie-gruntow-rolnych

lubuskie

Zarząd województwa rozstrzygnął konkurs Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe

Zarząd województwa rozstrzygnął konkurs Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe. 2  stowarzyszenia z Gminy Nowogród Bobrzański otrzymały dotacje:
1. FIBER, Topolowa 9, 66-010 Nowogród Bobrzański –  „Eko-Piknik z Latawcem” 10.000 zł
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie – „Chroń środowisko razem z MDP” –  10.000 zł

Gratulujemy!!!

Więcej na:  https://lubuskie.pl/wiadomosci/16618/wsparcie-dla-mlodych-i-promocje-regionu

lubuskie

Zarząd województwa rozstrzygnął konkurs Lubuska Odnowa Wsi 2021

Zarząd województwa rozstrzygnął konkurs Lubuska Odnowa Wsi 2021. Aż 5 stowarzyszeń z Gminy Nowogród Bobrzański otrzymały dotacje:   

1. OSP w Nowogrodzie Bobrzański – „Razem dla mieszkańców wsi 2” – 10.000 zł
2. Gminny Klub Sportowy „Fadom” – „Zaczynamy od nowa” – 10.000 zł
3. KGW w Urzutach – „Od zboża do chleba” – 10.000 zł
4. Zespół Ludowo-Sportowy „Czarni Drągowina” – „Piłka nożna – moja pasja, mój styl życia” – 10.000 zł
5. Ludowy Zespół Sportowy Czarni Przybymierz – „Remont szatni na boisku w Przybymierzu oraz doposażenie drużyny w sprzęt sportowy” – 10.000 zł

Gratulujemy!!!lubuskie

 

Więcej na:  https://lubuskie.pl/wiadomosci/16572/konkurs-lubuska-odnowa-wsi-2021-rozstrzygniety

 

Lubuska baza sportowa

lubuskabazasportowaLubuska baza sportowa
Radni Województwa Lubskiego zdecydowali o dofinansowaniu 42 zadań w ramach programu inwestycyjnego pn. Lubuska Baza Sportowa.
Gmina Nowogród Bobrzański otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boiska sportowego w m. Drągowina” w kwocie 70.000 zł.

Więcej: https://lubuskie.pl/wiadomosci/16532/lubuska-baza-sportowa-z-dofinansowaniem

 

lubuskie

Aż dwa projekty z Gminy Nowogród Bobrzański uzyskały dofinansowanie

Informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2021 roku dokonał podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Aż dwa projekty z Gminy Nowogród Bobrzański uzyskały dofinansowanie tj.:
– Przebudowa sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Drągowinie – 50.000 zł
– Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim – wykonanie toalet oraz pochylni – 37.000 zł

Więcej informacji na stronie: http://polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/Gorne-menu/AKTUALNOSCI/DOFINANSOWANIE-ROBOT-BUDOWLANYCH-W-ROKU-2021

 

logotyp

Podpisanie kolejnej umowy o dofinansowanie – spotkania polsko-niemieckie

Informujemy, że Gmina Nowogród Bobrzański podpisała kolejne umowy o dofinansowanie. Tym razem ze Stowarzyszaniem Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” na spotkania polsko-niemieckie w ramach następujących projektów:
1. „Polsko-Niemiecki Rajd Rowerowy” – dofinasowanie w wysokości 10.308,63 euro – umowa nr 478/21
2. „V Razem przeciw żywiołom” – dofinasowanie w wysokości 9.932,46 euro – umowa nr 479/21
3. „Razem Rozwijamy Partnerstwo” – dofinasowanie w wysokości 10.420,14 euro – umowa nr 477/21

Program Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

 

eroregion

1 2 3 10


Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański