Kampania edukacyjno-informacyjna „Spotkania wokół śmietnika w Nowogrodzie Bobrzańskim”

post

Zakończono realizację zadania pn. Kampania edukacyjno-informacyjna „Spotkania wokół śmietnika w Nowogrodzie Bobrzańskim” mająca na celu poszerzenie wiedzy z zakresu segregacji odpadów komunalnych. Zadnie to zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 25.000,00 zł.

 

happening

Lokalna kampania edukacyjno-informacyjną na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi

postDzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze gmina Nowogród Bobrzański mogła rozpocząć lokalną kampanię edukacyjno-informacyjną na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi. W bieżącym roku podczas warsztatów, prelekcji i spotkań z mieszkańcami naszej gminy, zostały poruszone ważne aspekty związane z gospodarką odpadami. Uczestnicy spotkań brali udział w pogadankach dotyczących takich tematów jak:
• problem zatrważającej ilości odpadów,
• sposoby ograniczania odpadów,
• odpady problematyczne (czym są i jak z nimi postępować),
• zapoznanie z zagadnieniami PSZOK, recykling, upcykling, zero waste,
• podział odpadów na frakcje,
• zasadność segregacji odpadów,
• funkcjonowanie PSZOK,
• co się dzieje z odpadami po ich odebraniu z gospodarstw domowych,
• wytłumaczenie jak ważna jest segregacja u źródła wytwarzania,
• jak można wykorzystać wybrane odpady,
• czym jest i jak przebiega proces kompostowania,
• czas rozkładu odpadów w czasie,
• konsekwencje jakie czekają gminy w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu,
• spalanie odpadów, dlaczego jest złe i jakie kary czekają na tych, którzy dopuszczają się tego wykroczenia
Oprócz prelekcji i wykładów, odbyły się także Happening pn. „Segregując odpady chronimy to co najpiękniejsze. Dzień Bobrów”, Pokaz segregacji podczas Dni Dzieci w Nowogrodzie Bobrzańskim, konkursy wiedzy dla uczniów szkół i przedszkoli, Festyn ekologiczny, gdzie mieszkańcy poprzez zabawę mogli zaczerpnąć wiedzy na temat odpadów oraz akcje tematyczne takie jak: „Wymień telefon na sadzonkę” czy „Zbieramy makulaturę”. Ponadto na terenie naszej gminy zawisł baner informujący o lokalnym PSZOK, a w lokalnej gazecie pojawiły się wkładki tematyczne.
Cała akcja cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców. Była to pierwsza tego typu kampania na terenie naszej gminy i z pewnością powtórzymy ją w przyszłości. Chcemy aby nasza społeczność świadomie dbała o środowisko, tak by wszystkim nam żyło się lepiej.

happening

„Razem Przeciw Żywiołom 2018”

razemprzeciwkoInformujemy, że Gmina Nowogród Bobrzański z siedzibą Nowogród Bobrzański (66-010) ul. Słowackiego 11 wraz z partnerem niemieckim: Stadt Lübbenau / Spreewald z siedzibą Lübbenau (03222) Kirchplatz 1 realizuje projekt „Razem Przeciw Żywiołom 2018”, w ramach którego w dniach od 07.09.2018 r. do 09.09.2018 r. w Nowogrodzie Bobrzańskim odbędzie się spotkanie polsko-niemieckie.
Program Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

logo euroregion

Spotkania wokół śmietnika

post

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

plakat

happening

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy ul. Nadbrzeżnej 1 – umowa podpisana

mieszaknia socjalneInformujemy, że w dniu 23 lipca 2018 roku Gmina Nowogród Bobrzański podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na kwotę 196.800,49 zł na realizacje zadania Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy ul. Nadbrzeżnej 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim. W ramach tej inwestycji powstaną cztery mieszkania socjalne.

 

logotyp banku BGK

Projekty, które zmienią lubuską wieś również w Gminie Nowogród Bobrzański

grafika kolejne dofinansowanieW dniu 27.07.2018 r. zostały opublikowane wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w obszarze rozwoju obszarów wiejskich na działanie „Lubuska Odnowa Wsi”, wynikające z „Wojewódzkiego Programu Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.” – Do urzędu marszałkowskiego wpłynęło aż 206 ofert na kwotę ponad 1,8 mln zł. Ochotnicze Straże Pożarne złożyły 40 ofert (20 proc.), fundacje 17 (8 proc.), a stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe 149 (72 proc.) Na etapie oceny formalnej odpadło 68 ofert, a 16 nie uzyskało minimalnej ilości 60 punktów. 52 oferty uzyskały powyżej 60 punktów, ale nie zmieściły się w limicie środków.

Wśród projektów, które uzyskały dofinansowanie znalazła się oferta Koła Gospodyń Wiejskich Przybymierz na realizację zadania „Odnawiamy i Rozwijamy Przybymierz”. W ramach tego projektu zostanie doposażona kuchnia w świetlicy wiejskiej w Przybymierzu i na to zadanie udało się pozyskać środki finansowe w kwocie 10.000 zł.

Więcej na stronie internetowej: http://lubuskie.pl/news/23922/806/Projekty-ktore-zmienia-lubuska-wies/d,news-bootstrap/

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie dostępna pod adresem: http://bip.lubuskie.pl/system/obj/39388_Wyniki_konkursu_Lubuska_Odnowa_Wsi.pdf

Pozyskiwanie środków zewnętrznych – „Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Bogaczów i Pierzwin na terenie Gminy Nowogród Bobrzański”.

grafika dofinansowanieKolejny sukces w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje w gminie Nowogród Bobrzański

W dniu 24 lipca 2018 roku, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania „Podstawowe Usługi i Odnowa Wsi na Obszarach Wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wśród wniosków zakwalifikowanych do udzielenia pomocy znalazł się wniosek Gminy Nowogród Bobrzański na realizację operacji pod nazwą: „Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Bogaczów i Pierzwin na terenie Gminy Nowogród Bobrzański”. Kwota przyznanej pomocy to aż 746.891,00 zł i warto zaznaczyć, że jest to największe przyznane dofinansowane w ramach tego typu projektów w województwie lubuskim.

Więcej na stronie internetowej: prow2014-2020.lubuskie.pl/2018/07/26/kolejnosc-przyslugiwania-pomocy-swietlice-zabytki-i-ksztaltowanie-przestrzeni-publicznej/

PROW

Kolejne pozyskane środki na inwestycje w Gminie Nowogród Bobrzański „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klępinie i Urzutach oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach w gminie Nowogród Bobrzański”

grafika kolejne środki Jest nam niemiernie miło poinformować, że kolejny projekt Gminy Nowogród Bobrzański został wybrany do realizacji. Tym razem w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Wsparcie dla rozwoju integracji społecznej poprzez inwestycje w infrastrukturę kulturalną oraz rekreacyjną Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Między Odrą a Bobrem. Na realizację operacji pod nazwą: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klępinie i Urzutach oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach w gminie Nowogród Bobrzański” przyznano kwotę pomocy w wysokości 213.279,00 zł.

Więcej informacji na stronie: http://www.miedzyodraabobrem.pl/news,357,wyniki-naborow-lsr12018-oraz-22018.html

Razem ocalimy od zapomnienia – Nabór uczestników projektu

grafika - razem ocalimyW ramach realizacji projektu „ Razem ocalimy od zapomnienia”, Fundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” – Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
ogłasza nabór uczestników projektu „Razem ocalimy od zapomnienia”

„Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej” czyli zmagania gmin w dziele ochrony środowiska pod hasłem „Czysty świat wokół nas”

błękitny festiwalZakończono realizację zadania pn. „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej” czyli zmagania gmin w dziele ochrony środowiska pod hasłem „Czysty świat wokół nas”  Zadnie to zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 16.275,30 zł.

happening

1 2 3 5


Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański