Senior +

senior
W dniu 3 marca 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listę podmiotów, którym przyznało dofinansowanie w ramach programu Senior+.
Gmina Nowogród Bobrzański uzyskała dofinansowanie w kwocie 14.400,00 zł na realizację zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, który został utworzony w roku 2018 również ze środków tego programu.
Wyniki i lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie w roku 2020 pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-2020

 

Dofinansowanie w ramach projektu Maluch +

maluch

W dniu 28 lutego 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listę podmiotów, którym przyznało dofinansowanie w ramach programu Maluch+.
Gmina Nowogród Bobrzański uzyskała dofinansowanie w kwocie 24.300,00 zł na prowadzenie Klubu Dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim, który został utworzony w roku 2018 również ze środków tego programu.
Wyniki i lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie w roku 2020 pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch–2020-w-modulach-dotyczacych-funkcjonowania-miejsc-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3

„Boberek uczy segregować odpady” – ostatnie spotkanie z Bobrem Juniorem

startuj z FIO

W dniu 26.11.2019 r. odbyło się ostatnie spotkanie z Bobrem Juniorem, który uczył nowogrodzkie przedszkolaki jak radzić sobie z segregowaniem odpadów. Dzieci wzięły udział w konkursie, sprawdzającym wiedzę zdobytą na poprzednich zajęciach- zgodnie z założeniami projektu okazało się, że doskonale zapamiętały jakie śmieci powinny trafiać do kolorowych pojemników. W nagrodę za współpracę i wspaniałą zabawę Pomocne Boberki wręczyły wszystkim przedszkolakom piękne, drewniane medale.
Patronem przedsięwzięcia jest Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Optimum”. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu pn. „Startuj z FIO!-Nowy początek”.

o dofinansowaniu: https://nowogrodbobrz.pl/?p=17507 , https://nowogrodbobrz.pl/?p=17632

 

 

 

logotyp fio

„Boberek uczy segregować odpady” – Zajęcia przygotowane przez nieformalną grupę Pomocne Boberki

startuj z FIOW dniu 5.11.2019 r. nowogrodzkie przedszkolaki wzięły udział w projekcie „Boberek uczy segregować odpady”. Zajęcia przygotowane przez nieformalną grupę Pomocne Boberki z naszym nowym Bobrem Juniorem na czele mają na celu nauczyć dzieci prawidłowego sortowania odpadów. Dzieci odpowiedziały na serię pytań dotyczących otaczających nas śmieci, wysłuchały jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne i otrzymały ulotki przypominające jak prawidłowo segregować odpady.
Patronem przedsięwzięcia jest Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Optimum”. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu pn. „Startuj z FIO!-Nowy początek”.

o dofinansowaniu: https://nowogrodbobrz.pl/?p=17507

logotyp fio

Dofinansowanie na zakup samochodu dla OSP w Niwiskach

dofinansowanieDofinansowanie na zakup samochodu dla OSP w Niwiskach

Informujemy, że w dniu 13.06.2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Niwiskach podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze umowę dotacji na realizację zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Niwiska”. Działanie to jest realizowane w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.
Wartość dofinansowania: 510.000,00 zł w tym: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 380.000,00 złotych, z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego/Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 120.000,00 zł, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. 10.000 zł, a także z firmy Stelmet S.A. Zielona Góra 20.000 zł, z darowizny od Nadleśnictwa 2.778,00 zł., budżet Gminy Nowogród Bobrzański 265.000,00zł. Całkowity koszt zakupu samochodu 797.778,00 zł .

fundusz logotyp
logotypy

Kolejne dofinansowania w ramach projektu „Startuj z FIO – Nowy Początek”

startuj z FIONa terenie gminy Nowogród Bobrzański w roku 2019 są realizowane dwa projekty ze środków Programu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu pn. „Startuj z FIO – Nowy Początek”.
1. Patron – Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Optimum” i Grupa Nieformalna pod nazwą „Pomocne Boberki” realizują projekt pn. „Boberek uczy segregować odpady” – dofinansowanie w kwocie 3.999,60 zł
2. Patron – Stowarzyszenie „Fiber” i Grupa Nieformalna pod nazwą „Zieloni Bogaczów” realizują projekt pn. „Turniej sportowy o puchar miodu – dofinansowanie w kwocie 4.000,00 zł

logotyp fio

Dofinansowanie na sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych

dofinansowanieInformujemy, że w dniu 4.10.2019 r. wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Nowogród Bobrzański podpisały Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze umowy dotacji na realizację następujących zadań:
– „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Drągowinie” – dotacja w wysokości 19.125,00 zł
– „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczenicach” – dotacja w wysokości 19.935,00 zł
– „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowicach” – dotacja w wysokości 20.000,00 zł
– „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwiskach” – dotacja w wysokości 20.000,00 zł
– „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim” – dotacja w wysokości 20.000,00 zł
– „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Urzutach” – dotacja w wysokości 17.975,49 zł
– „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej” – dotacja w wysokości 19.737,00 zł

Razem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego udało się pozyskać kwotę 136.772,49 zł

wfosigw

Zapraszamy Ciebie na szkolenia organizowane w gminie Nowogród Bobrzański

szkolenieBEZPŁATNE SZKOLENIA
OBSŁUGA KOMPUTERA I INTERNET

Chcesz nauczyć się podstawowej obsługi komputera?
Chcesz wykorzystywać Internet w życiu codziennym?
Zapraszamy Ciebie na szkolenia organizowane w gminie Nowogród Bobrzański
W czasie szkoleń dowiesz się jak bez wychodzenia z domu:
– umówić się na wizytę do lekarza,
– załatwiać sprawy urzędowe,
– zrobić zakupy,
– korzystać z portali społecznościowych,
– rozwijać swoje hobby i zainteresowania,
– planować przejazdy i podróże,
– zdobywać wiedzę o gminie, kraju i świecie.

Do wyboru 9 tematów szkoleniowych. Czas trwania każdego z nich to od 4 do 8 godzin. Wybierz interesujące dla Ciebie tematy.
Strona internetowa projektu: e-obywatel.eduportal.pl

Kontakt: Milena Karczewska, tel. 517-886-269, e-mail: m.karczewska@nowogrodbobrz.pl

Dofinansowanie na Otwartą Strefę Aktywności w Nowogrodzie Bobrzańskim

otwarta strefaDofinansowanie na Otwartą Strefę Aktywności w Nowogrodzie Bobrzańskim

Dnia 6 sierpnia 2019 r. została podpisana z Ministrem Sportu i Turystki umowa nr 2019/0309/1497/SubA/DIS/OSA o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA_ edycja 2019.
W ramach tego zadania przy Basenach na ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim powstanie plac zabaw o charakterze sprawnościowym, siłownia zewnętrzna oraz strefa relaksu. Na ten cel udało się uzyskać dofinansowanie w kwocie 50.000 zł

logotyp OSA

Zakończono realizację zadania pn. „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej”

błękitny festiwal

Zakończono realizację zadania pn. „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej”

Zadanie to zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 16.275,00 zł.

plakat i logotyp

Projekt „E-aktywni mieszkańcy Gminy Nowogród Bobrzański”

eaktywni Gmina Nowogród Bobrzański realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „E-aktywni mieszkańcy Gminy Nowogród Bobrzański”
Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 31.10.2019 r.
Dofinansowanie projektu z UE: 83.993,60 zł

eaktywni plakat

Dofinansowanie na „V Nowogrodzki Rajd Integracyjny”

rajd integracyjny Dofinansowanie na „V Nowogrodzki Rajd Integracyjny”

Już po raz kolejny Stowarzyszenie „Bez barier bez granic” z Nowogrodu Bobrzańskiego uzyskało z Województwa Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze dotację na realizację zadania publicznego pn. „V Nowogrodzki Rajd Integracyjny”. Tym razem udało się pozyskać kwotę 8.800,00 zł.
W dniu 12 czerwca została podpisana umowa nr ROPS.IV.91.4.2019 na realizację tego zadania.

ROPS logo

logo-Lubuskie

 

 

plakat informacyjny

Rozbudowa drogi gminnej nr 102433F

droga samorządowaGmina Nowogród Bobrzański w dniu 10 czerwca 2019 r. podpisała umowę nr 10/51/10/2018 z Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 102433F – ul. Leśna w m. Nowogród Bobrzański” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
A tym samym pozyskano kolejne dofinansowanie, tym razem w kwocie 1.898.842,00 zł

 

wojewoda - logo

„Polsko-Niemieckie Spotkanie Piłkarzy 2019”

polskoniemieckiespotkaniepiłkarzyInformujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim z siedzibą Nowogród Bobrzański (66-010) ul. Pocztowa 7 wraz z partnerem niemieckim: Stadt Lübbenau / Spreewald z siedzibą Lübbenau (03222) Kirchplatz 1 realizuje projekt „Polsko-Niemieckie Spotkanie Piłkarzy 2019”,

w ramach którego w dniach od 28.06.2019 r. do 30.06.2019 r. w Nowogrodzie Bobrzańskim odbędzie się spotkanie polsko-niemieckie.
Program Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

logo euroregion

Wsparcia finansowe na realizację zadania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

klubdziecięcyInformujemy, że w dniu 22.05.2019 r. została podpisana umowa nr 22/2019 z Wojewodą Lubuskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Maluch +” 2019.

Uzyskano dofinansowanie w kwocie 27.000,00 zł na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim.

maluch+wojewoda - logo

1 2 3 6


Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański