„E-aktywni mieszkańcy Gminy Nowogród Bobrzański”

e-aktywniGmina Nowogród Bobrzański realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich„E-aktywni mieszkańcy Gminy Nowogród Bobrzański” Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 15.10.2020r.

Dofinansowanie projektu z UE:83.993,60zł

 

banery

Zaproszenie – na spotkania profilaktyczne związane z tlenkiem węgla

tlenek węglaOchotnicza Straż Pożarna w Niwiskach w ramach realizacji zadania „Na STRAŻY mieszkańców Niwisk”,
współfinansowanego ze środków Województwa Lubuskiego oraz Gminy Nowogród Bobrzański

zaprasza na spotkania profilaktyczne związane z tlenkiem węgla, które odbędą się:

  • w dniu 22.08.2020 r.od godz. 11:00 do 12:15 oraz od 13.00 do 14:15
  • oraz w dniu 23.08.2020 r.
    od godz. 15:00 do 16:15 oraz od 17:00 do 18:15

w salce w remizie strażackiej w Niwiskach (ul. Szkolna 6)

 

 

UWAGA:
Wśród uczestników spotkań po zakończeniu każdego szkolenia zostaną rozlosowane czujniki tlenu węgla.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Organizator w związku z obostrzeniami sanitarnymi dot. pandemii koronawirusa podzielił szkolenie na 4 spotkania po 10 uczestników .
Z uwagi na obecną sytuację uczestnicy spotkania zobowiązaniu są do stosowania maseczek i dezynfekcji rąk przed wejściem na salę.

Realizacja zadania publicznego pn. „Na STRAŻY mieszkańców Niwisk” jest
współfinansowana ze środków Województwa Lubuskiego – Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego oraz przez Gminę Nowogród Bobrzański

logotyp lubuskie

Kolejne umowy na dofinansowanie modernizacji dróg podpisane

drogi gminne dofinansowanieW dniu 28.05.2020 r. Gmina Nowogród Bobrzański zawarła trzy umowy dot. przyznanych dotacji celowych na modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Tym razem zostaną wyremontowane drogi w miejscowościach: Kotowice, Skibice i Nowogród Bobrzański. Łączna wartość uzyskanego wsparcia wynosi: 112.852,50 zł

O otrzymanym dofinansowaniu pisaliśmy tutaj: https://nowogrodbobrz.pl/?p=18972

logotyp lubuskie

Umowa Maluch+

Umowa maluch plusInformujemy, że w dniu 29.05.2020 r. została podpisana umowa nr 35/2020 z Wojewodą Lubuskim
w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Maluch +” 2020.

Uzyskano dofinansowanie w kwocie 24.300 zł na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim.

maluch+

Wsparcie finansowe na realizację zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”

wsparcie finansoweWsparcie finansowe na realizację zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”

Informujemy, że w dniu 11.05.2020 r. została podpisana umowa nr PS-V.3120.1.2020/UMiG Nowogród Bobrzański z Wojewodą Lubuskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020. Wartość dofinansowania: 14.400,00 zł

O uzyskanym dofinansowaniu pisaliśmy tutaj: https://nowogrodbobrz.pl/?p=18647

senior

Podpisanie umowy z Fundacją Górażdże

podpisanie umowyW dniu 04.05.2020 r. została podpisana umową z Fundacją Górażdże – Aktywni w Regionie na realizację zadania „Zakup środków dezynfekujących oraz środków ochrony osobistej”. Gmina Nowogród Bobrzański w ramach przeciwdziałania i walki z pandemią COVID-19 pozyskała dotację w wysokości 2.500 zł na realizację działania w ramach „Ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka zdrowia i bezpieczeństwa, działania związane z pandemią COVID-19.

Więcej informacji: https://www.aktywniwregionie.pl/pl/node/25440

aktywni w regionie

Podpisanie umowy, program „Zdalna Szkoła”

podpisanie umowy

W dniu 28.04.2020 r. Gmina Nowogród Bobrzański podpisała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu nr 2339/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 

O dofinansowaniu pisaliśmy: https://nowogrodbobrz.pl/?p=18876

 

zdalna szkola logotyp

 

 

Dofinansowanie z programu „Zdalna Szkoła”

dofiansowanie zdalna szkołaInformujemy, że Gmina Nowogród Bobrzański otrzymała dofinansowanie w kwocie 60.000 zł na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem oraz tableta dla szkół z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Więcej informacji na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola

Sprzęt komputerowy został już zakupiony i przekazany dla wszystkich szkół publicznych znajdujących się w Gminie Nowogród Bobrzański.

zdalna szkola logotyp

 

 

Kolejne środki pozyskane na modernizację dróg w gminie Nowogród Bobrzański

drogi gminne dofinansowanieZarząd województwa lubuskiego zatwierdził plan podziału środków budżetu województwa związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej na 2020 r.
Na podstawie w/w dokumentu Gmina Nowogród Bobrzański uzyska dotacje celowe aż na 3 zadania:
– w kwocie 69.956,25 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,700 km zlokalizowanej w obrębie Kotowice dz. nr 280/1, 280/2,
– w kwocie 20.110,50 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,200 km zlokalizowanej w obrębie Skibice dz. nr 455/3,
– w kwocie 22.785,75 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,300 km zlokalizowanej w obrębie Nowogród Bobrzański dz. nr 1082/1, 1127.

Więcej informacji: http://lubuskie.pl/news/27074/806/Dotacje-na-wylaczanie-gruntow-rolnych-z-produkcji-rolniczej/

logotyp lubuskie

Kolejne dofinansowanie do projektów polsko-niemieckich

kolejne dofinansowanieInformujemy, że Gmina Nowogród Bobrzański podpisała kolejne umowy o dofinansowanie. Tym razem ze Stowarzyszaniem Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” na spotkania polsko-niemieckie w ramach następujących projektów:
1. „Polsko-Niemiecki Spływ Kajakowy” – dofinasowanie w wysokości 5.428,50 euro – umowa nr 433/20
2. „Razem przeciw żywiołom 2020” – dofinasowanie w wysokości 7.125,15 euro – umowa nr 432/20
3. „Polsko-Niemiecki plener rzeźbiarski” – dofinasowanie w wysokości 5.467,50 euro – umowa nr 431/20
4. „Polsko-Niemieckie Dni Dzieci 2020” – dofinasowanie w wysokości 4.732,50 euro – umowa nr 374/20
Program Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

euroregion

Senior +

senior
W dniu 3 marca 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listę podmiotów, którym przyznało dofinansowanie w ramach programu Senior+.
Gmina Nowogród Bobrzański uzyskała dofinansowanie w kwocie 14.400,00 zł na realizację zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, który został utworzony w roku 2018 również ze środków tego programu.
Wyniki i lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie w roku 2020 pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-2020

 

Dofinansowanie w ramach projektu Maluch +

maluch

W dniu 28 lutego 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listę podmiotów, którym przyznało dofinansowanie w ramach programu Maluch+.
Gmina Nowogród Bobrzański uzyskała dofinansowanie w kwocie 24.300,00 zł na prowadzenie Klubu Dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim, który został utworzony w roku 2018 również ze środków tego programu.
Wyniki i lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie w roku 2020 pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch–2020-w-modulach-dotyczacych-funkcjonowania-miejsc-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3

Dofinansowanie na realizację zadania pn. „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej” 2020

błękity festiwalDofinansowanie na realizację zadania pn. „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej” 2020
Wniosek dotyczący zadania pn. „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej” został zatwierdzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i instytucja ta planuje jego dofinansowanie roku 2020 r. dotacją na cele bieżące do kwoty 7.800 zł.

logo funduszu

„Boberek uczy segregować odpady” – ostatnie spotkanie z Bobrem Juniorem

startuj z FIO

W dniu 26.11.2019 r. odbyło się ostatnie spotkanie z Bobrem Juniorem, który uczył nowogrodzkie przedszkolaki jak radzić sobie z segregowaniem odpadów. Dzieci wzięły udział w konkursie, sprawdzającym wiedzę zdobytą na poprzednich zajęciach- zgodnie z założeniami projektu okazało się, że doskonale zapamiętały jakie śmieci powinny trafiać do kolorowych pojemników. W nagrodę za współpracę i wspaniałą zabawę Pomocne Boberki wręczyły wszystkim przedszkolakom piękne, drewniane medale.
Patronem przedsięwzięcia jest Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Optimum”. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu pn. „Startuj z FIO!-Nowy początek”.

o dofinansowaniu: https://nowogrodbobrz.pl/?p=17507 , https://nowogrodbobrz.pl/?p=17632

 

 

 

logotyp fio

„Boberek uczy segregować odpady” – Zajęcia przygotowane przez nieformalną grupę Pomocne Boberki

startuj z FIOW dniu 5.11.2019 r. nowogrodzkie przedszkolaki wzięły udział w projekcie „Boberek uczy segregować odpady”. Zajęcia przygotowane przez nieformalną grupę Pomocne Boberki z naszym nowym Bobrem Juniorem na czele mają na celu nauczyć dzieci prawidłowego sortowania odpadów. Dzieci odpowiedziały na serię pytań dotyczących otaczających nas śmieci, wysłuchały jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne i otrzymały ulotki przypominające jak prawidłowo segregować odpady.
Patronem przedsięwzięcia jest Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Optimum”. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu pn. „Startuj z FIO!-Nowy początek”.

o dofinansowaniu: https://nowogrodbobrz.pl/?p=17507

logotyp fio

1 2 3 7


Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański