Dofinansowanie z budżetu Województwa Lubuskiego na konserwację dzwonnicy w Kaczenicach

dzwonnica Kaczenice

Otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu Województwa Lubuskiego!

W ramach przyznanego dofinansowania w kwocie 20.000,00 tys. zł co stanowi 50% kosztów całej inwestycji wykonane zostaną prace konserwatorskie przy XIX w. dzwonnicy w Kaczenicach, które polegać będą na remoncie więźby dachowej, dachu, drewnianych schodów, elewacji, wykonanie obróbek blacharskich i instalacji odgromowej.

Gmina znalazła się wśród 35 podmiotów, które otrzymały dotacje na łączna kwotą w wysokości 950.000,00 tys. zł.

 

 

 

Dofinansowanie z Programu Inwestycyjnego pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” na 2018 rok

basenyGmina Nowogród Bobrzański znalazła się wśród 14 gmin województwa lubuskiego,

które otrzymały dofinansowanie z Programu Inwestycyjnego

pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” na 2018 rok.

Kwota dofinansowanie to 28 680,00 zł

więcej na: http://lubuskie.pl/news/23118/806/Rekreacja-nad-lubuska-woda/d,news-bootstrap/

Tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych

W związku z umową partnerską z dnia 2 stycznia 2017 roku na rzecz projektu pt.: ‚Tworzenia i wdrożenie  usług administracji w instytucjach publicznych i powiązanego z nimi elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Świdnica” składanego do konkursu nr RPL8.02.01.02-IŹOO-08-K01/17  w ramach Negroidalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – ZIT Zielona Góra, w Gminie Świdnica 23 października podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr  RPL8.02.01.02-08-0001/17-00.

Wdrażamy projekt e-usług publicznych w Gminie Świdnica

Jest nam niezmiernie  miło poinformować, że w dniu 15.12.2017 r. Euroregionalna Komisja Oceniająca w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w ramach Programu

Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 zatwierdziła wniosek Gminy Nowogród Bobrzański o dofinansowanie zadania „Polsko – Niemieckie Dni Dzieci”

Wartość projektu: 17.644,35 euro, w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 14.997,70 euro

Wniosek dotyczący zadania pn. „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej”

Wniosek dotyczący zadania pn. „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej”  został zatwierdzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i instytucja ta planuje jego dofinansowanie roku 2018 r. dotacją na cele bieżące do kwoty 16.275,30 zł

Wniosek Gminy Nowogród Bobrzańskim na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie lokalu w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wniosek Gminy Nowogród Bobrzański o udzielenie finansowego wsparcia w kwocie 43.626,13 zł na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie lokalu w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Żarskiej 14, w wyniku którego powstaną 2 lokale socjalne został zakwalifikowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego do udzielenia finansowego wsparcia.

Zakup 2 agregatów prądotwórczych na potrzeby Gminy Nowogród Bobrzański

baner - informacjaInformujemy, że w dniu 12.12.2017 r. została podpisana umowa nr 2017/NZ-ur/169/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Zakup 2 agregatów prądotwórczych na potrzeby Gminy Nowogród Bobrzański”.
Wartość inwestycji: 20.000,00 zł
Wartość dofinansowania: 10.000,00 zł

Agregaty będą użytkowane przez:
– OSP Niwiska
– OSP Wysoka

 

wwwww

 

 

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

baner - infrastrukturaNazwa Programu: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych o numerach 102437F, 102473F, 102471 F
w m. Nowogród Bobrzański

Kwota dofinansowania: 1.875.649,00 zł

Rok, w którym dotacja została przyznana: 2016

Projekt – „Aktywna Tablica”

baner aktywna tablicaGmina Nowogród Bobrzański uzyskała dotację w kwocie 56.000, 00 zł w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica”. Dnia 27.10.2017 r. została podpisana umowa nr 298/2017 z Wojewodą Lubuskim na zakup sprzętu informatycznego dla wszystkich czterech szkół, znajdujących się na terenie gminy Nowogród Bobrzański.

Obecnie trwa wybór wykonawcy i ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę w/w sprzętu. Zapytanie dostępne pod adresem: https://nowogrodbobrz.pl/?p=13217

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów”

baner - oczyszczalnie„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów” – informacja o uzyskanym dofinansowaniu

1. Opis operacji
• typ/nazwa operacji
– typ: „Gospodarka wodno-ściekowa
– nazwa: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów”

• cel operacji: Rozwiązanie problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowogród Bobrzański poprzez budowę 143 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, co stanowi 724 mieszkańców oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów obejmującą 12 mieszkańców tej miejscowości.

• planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty: budowa 0,2124 km zbiorowego systemy zaopatrzenia w wodę oraz budową 143 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków

• nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest Operacja: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

2. wartość projektu: 2.815.474,02 zł
3. wartość uzyskanego dofinansowania: 1.763.101 zł

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

logotypy unijneMiasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański