Tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych

W związku z umową partnerską z dnia 2 stycznia 2017 roku na rzecz projektu pt.: ‚Tworzenia i wdrożenie  usług administracji w instytucjach publicznych i powiązanego z nimi elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Świdnica” składanego do konkursu nr RPL8.02.01.02-IŹOO-08-K01/17  w ramach Negroidalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – ZIT Zielona Góra, w Gminie Świdnica 23 października podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr  RPL8.02.01.02-08-0001/17-00.

Wdrażamy projekt e-usług publicznych w Gminie Świdnica

Jest nam niezmiernie  miło poinformować, że w dniu 15.12.2017 r. Euroregionalna Komisja Oceniająca w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w ramach Programu

Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 zatwierdziła wniosek Gminy Nowogród Bobrzański o dofinansowanie zadania „Polsko – Niemieckie Dni Dzieci”

Wartość projektu: 17.644,35 euro, w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 14.997,70 euro

Wniosek dotyczący zadania pn. „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej”

Wniosek dotyczący zadania pn. „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej”  został zatwierdzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i instytucja ta planuje jego dofinansowanie roku 2018 r. dotacją na cele bieżące do kwoty 16.275,30 zł

Wniosek Gminy Nowogród Bobrzańskim na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie lokalu w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wniosek Gminy Nowogród Bobrzański o udzielenie finansowego wsparcia w kwocie 43.626,13 zł na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie lokalu w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Żarskiej 14, w wyniku którego powstaną 2 lokale socjalne został zakwalifikowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego do udzielenia finansowego wsparcia.

Zakup 2 agregatów prądotwórczych na potrzeby Gminy Nowogród Bobrzański

baner - informacjaInformujemy, że w dniu 12.12.2017 r. została podpisana umowa nr 2017/NZ-ur/169/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Zakup 2 agregatów prądotwórczych na potrzeby Gminy Nowogród Bobrzański”.
Wartość inwestycji: 20.000,00 zł
Wartość dofinansowania: 10.000,00 zł

Agregaty będą użytkowane przez:
– OSP Niwiska
– OSP Wysoka

 

wwwww

 

 

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

baner - infrastrukturaNazwa Programu: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych o numerach 102437F, 102473F, 102471 F
w m. Nowogród Bobrzański

Kwota dofinansowania: 1.875.649,00 zł

Rok, w którym dotacja została przyznana: 2016

Projekt – „Aktywna Tablica”

baner aktywna tablicaGmina Nowogród Bobrzański uzyskała dotację w kwocie 56.000, 00 zł w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica”. Dnia 27.10.2017 r. została podpisana umowa nr 298/2017 z Wojewodą Lubuskim na zakup sprzętu informatycznego dla wszystkich czterech szkół, znajdujących się na terenie gminy Nowogród Bobrzański.

Obecnie trwa wybór wykonawcy i ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę w/w sprzętu. Zapytanie dostępne pod adresem: https://nowogrodbobrz.pl/?p=13217

Aż 3 projekty z Gminy Nowogród Bobrzański otrzymają dofinansowanie w ramach projektu „Startuj z FIO!”:

baner-fio
Projekty z Gminy Nowogród Bobrzański które otrzymają dofinansowanie w ramach projektu „Startuj z FIO!”:

  • Nazwa grupy nieformalnej: Pomocne boberki, tytuł: Lekcje higieny jamy ustnej z Panem Bobrem, 4.000,00 zł miejsce realizacji: Nowogród Bobrzański
  • Nazwa grupy nieformalnej: Zieloni Bogaczów, tytuł: Połączy nas sport, 4.000,00 zł, miejsce realizacji: Bogaczów, Nowogród Bobrzański
  • Nazwa grupy nieformalnej: Klub Aflatoun, tytuł: Aflatoniki na start!, 4.000,00 zł, miejsce realizacji: Nowogród Bobrzański

Ponadto 2 wnioski znalazły się na liście rezerwowej:

  • Nazwa grupy nieformalnej: Wszystko dla MDP, tytuł: Zaraź się… strażą pożarną, miejsce realizacji: Nowogród Bobrzański
  • Nazwa grupy nieformalnej: Grupa Kaligraf, tytuł: Zapomniana sztuka kaligrafii, miejsce realizacji: Nowogród Bobrzański

O naborze pisaliśmy:
https://nowogrodbobrz.pl/?p=12181

Lista rankingowa dostępna pod adresem:
http://www.miedzyodraabobrem.pl/_portals_/stowarzyszenie1.samorzad.pl/CKFiles/ZS_maj_2017/
lista_rankingowa_FIO_GN_2017.09.251.pdf

Więcej informacji pod adresem:
http://www.miedzyodraabobrem.pl/news,242,lista-rankingowa.html

Szlak turystyczny – otrzymaliśmy dofinansowanie!

baner- slak turystycznyJest nam niezmiernie miło poinformować , że w dniu 26.09.2017 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z utworzeniem szlaku turystycznego „Rowerem w poszukiwaniu Boberków” (Drągowina-Kotowice-Niwiska-Kaczenice-Klępina). W/w inwestycja zostanie dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
Na realizację w/w zadania Gmina Nowogród Bobrzański otrzymała dofinansowanie w wysokości 123.929,00 zł

logotypy unijne

Kolejne dofinansowania przyznane

baner-limJest na niezmiernie miło poinformować, że w ramach projektu z inicjatywy Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak  „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe- Budżet Inicjatyw Obywatelskich” realizowanego przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych z Panem Prezesem Romualdem Malinowskim na ponad 600 wniosków, 543 wnioski uzyskały pozytywną ocenę pod względem merytorycznym, z czego 368 jest na liście rezerwowej a 175 wniosków uzyskało dofinansowanie w kwocie 5 tys. złotych, w tym dwa projekty z Gminy Nowogród Bobrzański, których wnioskodawcami są:

  • Stowarzyszenie Fiber z projektem Piknik z latawcem
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim z projektem Naucz się pomagać.

oraz Nasze „Bobry”- Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec Zielona Góra ZHP z projektem- Bądź gotów!

 Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański