Aż 3 złożone przez Gminę Nowogród Bobrzański i 1 przez Miejsko-Gminny Ośrodek projekty otrzymają dofinansowanie

baner----Dnia 15.06.2018r. w biurze Euroregionu Spree-Neiße-Bober
w Guben odbyło się 8 posiedzenie Euroregionalnej Komisji
Oceniajacej (EKO), działającej w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP)
Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2010.
Podczas posiedzenia zatwierdzono 96 projektów, w tym aż 3 złożone
przez Gminę Nowogród Bobrzański i 1 przez Miejsko-Gminny Ośrodek,
Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim. Podane w zastawieniu kwoty to wartość wnioskowanego dofinansowania w euro.

ttt

 

 

 

logotypy

„Z Boberkami BZ WBK wśród zabytków Gminy Nowogród Bobrzański”

boberki grafikaMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zakończył realizację projektu „Z Boberkami BZ WBK wśród zabytków Gminy Nowogród Bobrzański”
w ramach konkursu grantowego „Tu Mieszkam, Tu zmieniam”. Na terenie gminy
oznakowane zostały trzy zabytki: wzgórze zamkowe, ruiny kościoła w Podgórzycach, dzwonnica w Kaczenicach. Przy każdym z nich
ustawiono Boberka BZ WBK (rzeźbę) z tablicą informującą o zabytku i dofinansowaniu realizacji zadania ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK.

 

 

Spotkanie polsko-niemieckie w ramach realizacji projektu „Polsko-Niemieckie Dni Dzieci”

Polsko Niemieckie Dni DzieciGmina Nowogród Bobrzański z siedzibą Nowogród Bobrzański (66-010)  ul. Słowackiego 11  wraz z partnerem niemieckim:  Ensemble „Pfiffikus 1979” e.V. z siedzibą Cottbus (03050) Theodor-Storm-Str. 22 w dniach od 25.05.2018 r. do 27.05.2018 r. w Nowogrodzie Bobrzańskim zorganizowała spotkanie polsko-niemieckie w ramach realizacji projektu „Polsko-Niemieckie Dni Dzieci”. W ramach projektu dzieci i młodzież w wieku od 10 do 13 lat z Polski i z Niemiec uczestniczyła w zajęciach sportowych. W ramach spotkania uczestnicy wymienili się wiedzą i doświadczeniem oraz uzyskali nowe umiejętności w zakresie różnych form sportu i rekreacji.

Na początek odbyły się zajęcia integracyjne i został stworzony mini słownik polsko-niemiecki oraz plakietki z imionami uczestników. Następnie zostały rozpoczęte  zajęcia projektowe, omówione zasady i terminarz zmagań oraz przeprowadzono gry sportowo-zręcznościowe na hali sportowej w Nowogrodzie Bobrzańskim. Atrakcje drugiego dnia spotkania zostały podzielone na dwie części. Pierwsza część były to zajęcia sportowo-zręcznościowe na boisku. Zostały rozegrane takie konkurencje jak: rzut do celu, segregowanie, labirynt, przekładanie i inne. Natomiast druga część dnia poświęcona była konkurencjom sportowym na dmuchanych atrakcjach. Na koniec zostały podsumowane wyniki. Uczestnicy poprzez działania zorganizowane zdobyli nowe umiejętności i wiedzę na temat różnego rodzaju gier sportowych i rekreacyjnych oraz organizacji turniejów w tym zakresie w Polsce i w Niemczech. Wszelkie działania z dwóch pierwszych dni były fotografowane i zdjęcia te zostały wykorzystane podczas prezentacji multimedialnej trzeciego dnia. Trzeciego dnia odbyła się wspomniana wcześniej prezentacja multimedialna zdjęć i filmów z realizowanego projektu. Uczestnicy projekty mogli raz jeszcze powspominać wydarzenia z dwóch poprzednich dni. Został również podsumowany projekt.

Informacje o realizacji projektu zostały również zamieszczone na stronie internetowej partnera niemieckiego: https://deref-gmx.net/mail/client/oPQgVXMF5Ds/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fensemble-pfiffikus.de%2Fdeutsch-polnische-kindertage-vom-25-05-27-05-18.html

Program Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

logotypy unijne

 

IV Nowogrodzki Rajd Integracyjny

rajdintegracyjnyZapraszamy na IV Nowogrodzki Rajd Integracyjny „Sprawni inaczej” w Nowogrodzie Bobrzańskim
16 czerwca 2018 roku, ul. Pocztowa 7, start rajdu nastąpi
o godzinie 15:00

plakat informacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej na: mgoksir.pl,  facebook.com/MGOKSiR/

Organizatorzy:
– Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
– Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim
– Stowarzyszenie „FIBER” w Nowogrodzie Bobrzańskim
– Stowarzyszenie „Bez barier, bez granic”
– Ryszard Król – przedstawiciel osób niepełnosprawnych

urzadmarszalkowskiNowogrodzki Rajd Integracyjny współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i Gminy Nowogród Bobrzański

XIII Festiwal Folklorystyczny „Śpiewajmy razem”

baner09 czerwca 2018 r. w Ośrodku Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim odbył się XIII Festiwal Folklorystyczny „Śpiewajmy razem”. Spotkanie zostało sfinansowane ze środków Województwa Lubuskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i Gminy Nowogród Bobrzański w ramach projektu „Strefa aktywności kulturalnej Seniorów”. Podczas imprezy 16 zaproszonych zespołów zaprezentowało swój dorobek artystyczny oraz umiejętności muzyczne. Na scenie wystąpili również najmłodsi mieszkańcy naszej gminy. Inicjatorem organizowanego od lat festiwalu jest Zespół Śpiewaczy Bobrzanki z Nowogrodu Bobrzańskiego.
Projekt „Strefa aktywności kulturalnej Seniorów” został zrealizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Drągowiny ROSA.

urzadmarszalkowski

„Siłownia zewnętrzna w miejscowości Krzywa w ramach programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką”

silownia krzywaInformujemy, że w dniu 28.05.2018 r. została podpisana umowa nr DS.II.512.2.20.2018 z Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na realizację zadania: „Siłownia zewnętrzna w miejscowości Krzywa w ramach programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką”

Wartość dofinansowania: 14.000,00 zł

urzadmarszalkowskilogotyp - silownia

Wsparcia finansowe na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”

seniorplusInformujemy, że w dniu 23.03.2018 r. została podpisana umowa nr PS-V.3120.15.2018/UMiG Nowogród Bobrzański z Wojewodą Lubuskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018. Wartość dofinansowania: 150.000,00 zł

 

seniorpluswojewoda - logo

Klub Dziecięcy

maluch+Informujemy, że w dniu 04.06.2018 r. została podpisana umowa nr 5/2018 z Wojewodą Lubuskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Maluch +” 2018. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu

w kwocie 306.000,00 zł w 2018 roku w Nowogrodzie Bobrzańskim powstanie Klub Dziecięcy.

wojewoda - logo

maluch+

„Więc chodźmy, pomalujmy nasz przystanek”

grafika projekt przystanekInformujemy, że Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim zakończyła realizację projektu „Więc chodźmy, pomalujmy nasz przystanek” w ramach programu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. w porozumieniu z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Dzięki realizacji zadania na przystanku na ul. Nadbrzeżnej powstało tematyczne graffiti nawiązujące do historii i walorów miasta Nowogród Bobrzański.

Dofinansowanie – przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach

baner - dofinansowanieInformujemy, że w dniu 11.05.2018 r. została podpisana umowa nr ROPS.IV.63.18.2017 z Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze na roboty polegające na przebudowie świetlicy wiejskiej w Niwiskach. Dofinasowanie obejmuje budowę i wyposażenie nowych toalet służących osobom niepełnosprawnym.

Wartość projektu: 59.714,55 zł
Wartość dofinansowania: 28.000,00 złMiasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański