Termomodernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kaczenice

Świetlica Kaczenice-m

loga prow

Tytuł projektu: „Termomodernizacja poprawiająca warunki działalności świetlicy wiejskiej w Kaczenicach”

Inwestycja zrealizowana w ramach wsparcia otrzymanego na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Szatnie przy boisku sportowym we wsi Kaczenice

szatniekaczenice-m
loga prow

Tytuł projektu: „Budowa dwóch obiektów jako szatni przy boisku sportowym służące aktywności wsi Kaczenice”

Inwestycja zrealizowana w ramach wsparcia otrzymanego na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

 

 

 

 

Wiata wraz z wyposażeniem na placu zabaw we wsi Dobroszów Wielki

OT 48 Wiata Dobroszów Wielki-m
loga prow

Tytuł projektu: „Budowa wiaty wraz z wyposażeniem na placu zabaw jako miejsce aktywności wsi Dobroszów Wielki”

Inwestycja zrealizowana w ramach wsparcia otrzymanego na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Świetlica Niwiska

obraz3-miniaturaŚwietlica Niwiska
loga prow

Gmina zrealizowała operację w ramach działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR.
Przebudowa części budynku, remont więźby dachowej w świetlicy wiejskiej w Niwiskach wpłynie na poprawę jakości życia i zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych na obszarze wiejskim, przyczyni się do integracji mieszkańców wsi Niwiska. Przyczyni się do rozwoju tożsamości społeczności Niwisk oraz całej Gminy, zachowania i dziedzictwa kulturowego oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej.
Prace zakończono w Grudniu 2014 roku.

 

Boiska do piłki plażowej „LUBUSIK”

lubusikBoiska „Lubusik”

Boisko do Plażowej Piłki Siatkowej w Dobroszowie Wielkim współfinansowane w ramach Projektu „Lubusik – Sportowe Lubuskie na lato”
ze środków:

  • budżetu Województwa Lubuskiego
  • budżetu Gminy Nowogród Bobrzański

28

Boisko do Plażowej Piłki Siatkowej w Urzutach współfinansowane w ramach Projektu „Lubusik – Sportowe Lubuskie na lato”
ze środków:

  • budżetu Województwa Lubuskiego
  • budżetu Gminy Nowogród Bobrzański

Dofinansowanie przyznane !

logaPROW

Gmina Nowogród Bobrzański otrzymała dofinansowanie w ramach Wdrożenia lokalnych strategi rozwoju PROW !
dofinansowanie obejmuje: Przebudowę części budynku, remont więźby dachowej w świetlicy wiejskiej w Niwiskach – co wpłynie na poprawę jakości życia i zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych na obszarze wiejskim oraz przyczyni się do integracji społeczności Niwisk oraz całej Gminy.

         

Moje Boisko – Orlik 2012

Moje Boisko – Orlik 2012

Inwestycja budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Fabrycznej obejmuje budowę dwóch boisk. Jedno do piłki nożnej o wymiarach 30×62 i nawierzchni syntetycznej typu „sztuczna trawa”. Drugie to boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19x32m i nawierzchni poliuretanowej. Kompleks zostanie wyposażony w elementy boisk taki jak bramki, tablice do kosza, siatki, itp. Ponadto przewidziana jest budowa ogrodzenia i oświetlenia boisk. Inwestycja obejmuje również budowę zaplecza o powierzchni 85 mkw.

Do realizacji inwestycji spośród 8 oferentów została wybrana oferta firmy MEDIA STADION spółka z o.o. ze Szczecina. Planowane zakończenie inwestycji przewidywane jest na listopad 2010.

Koszt inwestycji wyniósł 1 100 000 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 330 000 zł oraz Ministerstwa Sportu w wysokości 330 000 zł.

 

 

Budowa remizy wraz z wyposażeniem dla jednostki ratowniczo-gaśniczej OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim

Budowa remizy wraz z wyposażeniem dla jednostki ratowniczo-gaśniczej OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim

31 grudnia 2009 r. gmina podpisała umowę o  dofinansowanie  projektu: „Budowa remizy wraz z wyposażeniem dla jednostki ratowniczo-gaśniczej OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim”, zgodnie z umową nr: RPLB.03.01.00-08-017/09-00 w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego”, Działanie 3.1 „Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego”

Projekt zakłada budowę remizy – budynek parterowy o pow. zabudowy 435,5 m2, z użytkowym poddaszem, garażem na cztery samochody oraz zapleczem. Wyposażenie oraz zakup specjalistycznego sprzętu służącego zapobieganiu zagrożeniom i przeciwdziałaniu poważnym awariom. Wartość projektu to 2 434 000 zł, w tym dofinansowanie z EFRR w wysokości 1 973 000 zł.

W ramach projektu zakupiono nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Nowogród Bobrzański.

W dniu 02.04.2010 r. podpisano umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą – firmą SANBUD i ruszyły pierwsze prace budowlane. Inwestycją zakończono 15 października 2010 r.

logotyp lrpo

początek budowy

początek budowy

koniec budowy

koniec budowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Remiza aktualnie:Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański