Gmina Fair Play (2008)

gfpGmina Nowogród Bobrzański po raz kolejny została uhonorowana tytułem Gminy Fair Play. Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Instytutem Badań nad Demokracją opublikowała wyniki badań inwestorów w roku 2008 pt. „Pozycja konkurencyjna Miasta Nowogród Bobrzański w zakresie lokalizacji inwestycji”. Opracowanie zostało wykonane w ramach procedury certyfikacyjnej konkursu Gmina Fair Play 2008. Przedmiotem oceny audytorów były między innymi: jakość i środowisko obsługi inwestorów, jakość kapitału ludzkiego, czynniki ekonomiczne oraz jakość promocji inwestycji i klimat inwestycyjny.  Przy zestawieniu powyższego badania z wynikami z lat poprzednich na wszystkich jego płaszczyznach można wyraźnie zaobserwować wzrost oceny naszej gminy przez organizatora konkursu.
Wszystkich zainteresowanych szczegółami tego opracowania zapraszamy do siedziby Urzędu.

Gmina Fair Play (2007)

gfpNowogród Bobrzański już trzeci raz został laureatem konkursu „Gmina Fair Play”. Jest to wyróżnienie dla gmin zaangażowanych w tworzenie możliwie najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania oraz udzielenie im wsparcia w wysiłkach na rzecz przyciągnięcia nowych inwestorów.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Tym razem, prócz tytułu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”, Nowogród Bobrzański otrzymał tytuł „Złotej Lokalizacji Biznesu”.

II Ranking Gmin Lubuskiego Trójmiasta (2007)

Gmina Nowogród Bobrzański zdobyła III miejsce w II Rankingu Gmin Lubuskiego Trójmiasta za 2006 rok. Ranking odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego Krzysztofa Szymańskiego.
Ranking dotyczył 2006 r., a w skład ogólnej oceny wchodziły natsępujące elementy: I – dochód gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2006 r., II – inwestycje własne gminy (łącznie z inwestycjami realizowanymi przez samodzielne zakłady budżetowe lub spółki gminne) w 2006 r., III – podatki z PIT i CIT pozyskane przez gminę w przeliczeniu na 1 mieszkańca, IV – pozyskane środki unijne w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy w 2006 r.

Przejrzysta Polska (2006)

ppUrząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim został wyróżniony w kontynuacji ogólnopolskiej akcji „Przejrzysta Polska” za podjęcie dodatkowego wyzwania realizacji zadań fakultatywnych.

Gmina Fair Play (2006)

gfp
Zangażowanie Gminy Nowogród Bobrzański w tworzenie możliwie najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania uzyskało pozytywną opinię Krajowej Izby Gospodarczej oraz Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. W związku z tym organizatorzy konkursu Gmina Fair Play przyznali nam po raz kolejny tytuł Certyfikowanej Lokalizacji Inwestycji.
Uroczystości związane z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród wszystkim laureatom V edycji konkursu odbyły się 29 września w Warszawie.

Przejrzysta Polska (2005)

przyjazna polska Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim z wynikiem pozytywnym ukończył swój udział w akcji prowadzonej przez Gazetę Wyborczą pn.Przejrzysta Polska. Jej celem było usprawnienie funkcjonowania Urzędu oraz stworzenie przejrzystych procedur w nim stosowanych, pobudzenie aktywności obywatelskiej na terenie gminy oraz poprawa jakości życia publicznego.
Nowogród Bobrzański znalazł się w grupie 12 samorządów województwa lubuskiego, które zrealizowały 6 zadań obligatoryjnych i ukończywszy z sukcesem akcję dołączyły do grona uczestników „Przejrzystej Polski”.
Finał akcji „Przejrzysta Polska” i rozdanie certyfikatów odbyły się w siedzibie Agory w Warszawie 4 marca 2006 r.

Gmina Fair Play (2005)

gfp(…) Tytuł „Gmina Fair Play”, godło promocyjne i certyfikat, przyznane przez Kapitułę w ogólnopolskim konkursie, otrzymują najlepsze gminy w kraju. Uzyskanie tego tytułu świadczy, że Gmina Nowogród Bobrzański coraz bardziej zaznacza swoją obecność na mapie inwestycyjnej nie tylko naszego województwa.
„Gmina Fair Play” kreuje dobre wzorce współpracy samorządu z przedsiębiorcami, wzorce godne naśladowania przez pozostałe jednostki administracyjne w województwie lubuskim. Gmina Nowogród Bobrzański to przykład gminy otwartej na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne zapewniające przyjazny klimat dla inwestorów oraz profesjonalną obsługę inwestycyjną. (…)

Marszałek Województwa Lubuskiego
Andrzej Bocheński

Nasza Gmina w Europie (2003)

Gmina Nowogród Bobrzański została nagrodzona za działania na rzecz ochrony środowiska w I edycji Wielkiego Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Nasza Gmina w Europie” (Listopad 2003).

Dbam o środowisko (2003)

Nowogród Bobrzański został wyróżniony w konkursie „Dbam o środowisko” we współpracy z WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2003 roku.

Gmina Przyjazna Środowisku (2003)

Nowogród Bobrzański został wyróżniony w konkursie ekologicznym „Przyjaźń Środowisku”, pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Środowiska w kategorii „Gmina Przyjazna Środowisku” (Luty 2003).Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański