Zmiana dni i godzin świadczenia usług.

pszokPunkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Na terenie Gminy Nowogród Bobrzański funkcjonuje składowisko odpadów komunalnych, które zlokalizowane jest w miejscowości Klępina, ok. 200 m od granic Miasta Nowogród Bobrzański, w kierunku Zielonej Góry. Na terenie składowiska funkcjonuje również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Właścicielem składowiska oraz PSZOK jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański.

PSZOK świadczy usługi dla osób zamieszkałych na terenie gminy Nowogród Bobrzański:

w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 16:00,
w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8:00 do 14:00.

Odpady zebrane w gospodarstwach domowych w sposób selektywny (posegregowany), za wyjątkiem odpadów zmieszanych, właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie dostarczyć (za okazaniem  potwierdzenie dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) do punktu własnym transportem.

Zgodnie z regulaminem PSZOK-u, osoby z nieruchomości zamieszkanych mogą bezpłatnie dostarczyć do Punktu posegregowane odpady, powstające w gospodarstwach domowych, w tym m.in.:

Odpady pochodzące z remontów i rozbiórek, czyli gruz betonowy, gruz ceglany,
Odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
Glebę i ziemię, w tym kamienie,
Odpady wielkogabarytowe,
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
Baterie i akumulatory
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
Zużyte opony,
Opakowania z tworzyw sztucznych, papieru i szkła oraz opakowania wielomateriałowe,
Przeterminowane leki,
Odzież, tekstylia,
Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (w tym drewno i gałęzie),
Chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych, oraz opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, tuszach, olejach i tłuszczach jadalnych.

PSZOK nie przyjmuje:

Szyb samochodowych i części samochodowych, np. zderzaków,
Odpadów w opakowaniach cieknących,
Odpadów zawierających azbest,
Innych odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe.

Każdy przywieziony odpad jest ważony i rejestrowany poprzez Kartę potwierdzającą przyjęcie odpadu. W związku z powyższym, każda osoba dostarczająca do PSZOK-u odpad musi posiadać potwierdzenie dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sposób płatności: opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy (który otrzymaliście Państwo od pracowników urzędu)
lub przekazem pocztowym oraz w kasie Urzędu Miejskiego
w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2022 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański